Upadek na śliskim chodniku

Upadek na śliskim chodniku może skończyć się poważnymi konsekwencjami dla pieszych. Jeśli upadniemy, może dojść do stłuczenia lub złamania kończyny. W skrajnych sytuacjach dochodzi także do poważnych urazów głowy czy kręgosłupa, które wymagają hospitalizacji, a nawet interwencji chirurgicznej. Odszkodowanie za taki wypadek może okazać się niezwykle pomocne w kontekście pokrycia potencjalnych kosztów leczenia i rehabilitacji. Właśnie dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę NNW, a także wykupić także ubezpieczenie na życie.

Jeśli doznamy urazu po upadku na śliskim chodniku, będziemy musieli ustalić, kto zarządza terenem, na którym doszło do wypadku, a także udokumentować całe zdarzenie. Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia, że do wypadku doszło z winy drugiej osoby. Dopiero wówczas wskazany podmiot będzie zobowiązany do zadośćuczynienia. W celu udowodnienia czyjejś winy może pomóc:

  • zebranie świadków oraz spisanie ich danych, a następnie ich pisemne oświadczenie;
  • wezwanie na miejsce zdarzenia policji – sporządzą oni niezbędne notatki;
  • wykonanie dokumentacji zdjęciowej miejsca zdarzenia;
  • zebranie dokumentacji medycznej od lekarza.

Kolejnym krokiem do uzyskania odszkodowania za upadek na śliskim chodniku, jest ustalenie sposobu zadośćuczynienia. Jako poszkodowani musimy określić swoje oczekiwania wobec winowajcy. W zakresie świadczeń za tego typu szkody może znajdować się:

  • zadośćuczynienie pieniężne – jednorazowe świadczenie jako rekompensata;
  • zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji będących następstwem wypadku;
  • renta zapewniająca środki potrzebne do poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji;
  • zwrot utraconych zarobków oraz kosztów zniszczonego mienia;
  • renta uzupełniająca.

Ostatnim krokiem całej procedury jest złożenie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela lub właściciela/zarządcy posesji. Czas na rozpatrzenie takiego wniosku to 30 dni. Jeśli spotkamy się z odmową wypłaty odszkodowania za zdarzenie, możemy rozważyć postępowanie sądowe. W ten sposób zyskujemy kolejną szansę na uzyskanie należnego nam odszkodowania.