Ubezpieczenia komunikacyjne

 Twój samochód to ważna sprawa: zapewnia Ci mobilność, dowozi do pracy, domu i na wakacje. Ubezpiecz swoje auto przed zdarzeniami niezależnymi od Ciebie i zapewnij sobie komfort w codziennych podróżach za kółkiem. Sprawdź naszą bogatą ofertę ubezpieczeń poniżej.

Ubezpieczenie komunikacyjne to polisa, które chroni właściciela samochodu przed różnego rodzaju ryzykami związanymi z jego użytkowaniem.
Pakiet ubezpieczeń samochodowych obejmuje kilka rodzajów polis, które chronią w sytuacji wystąpienia szkody.

Oto niektóre z podstawowych rodzajów ubezpieczeń samochodowych:

 1. OC – Odpowiedzialność cywilna – jest to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni właściciela samochodu przed roszczeniami osób poszkodowanych w wypadkach, w których właściciel samochodu jest winny.
 2. AC – Autocasco – jest to dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje szkody wyrządzone naszemu pojazdowi w wyniku kolizji, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.
 3. NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – jest to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni kierowcę oraz pasażerów przed skutkami wypadków drogowych, w tym przed nieszczęśliwymi wypadkami.
 4. Assistance – jest to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc drogową w przypadku awarii lub wypadku.
 5. Ochrona prawna – jest to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni właściciela samochodu przed kosztami związanymi z prowadzeniem sporów prawnych, w tym związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi.

Warto zauważyć, że istnieją również inne rodzaje ubezpieczeń samochodowych, takie jak ubezpieczenia dla flot samochodowych, ubezpieczenia dla osób prowadzących samochody służbowe oraz ubezpieczenia dla samochodów zabytkowych.

Ubezpieczenia samochodowe, komunikacyjne online

Ubezpieczenia komunikacyjne są rodzajem ubezpieczeń, które oferują ochronę w przypadku szkód lub strat związanych z użytkowaniem pojazdów komunikacyjnych, takich jak samochody, motocykle, ciężarówki czy autobusy. Są one powszechnie wymagane przez prawo w większości krajów jako forma ochrony zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Najpopularniejszym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne. Jest to podstawowa forma ochrony, która chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością finansową w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu w wyniku uczestnictwa w wypadku drogowym. Ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje zazwyczaj koszty leczenia, naprawy pojazdów, a także odszkodowania za straty osobowe i materialne.

Ponadto, istnieje również możliwość wykupienia dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak:

 1. Ubezpieczenie autocasco (AC): Zapewnia ochronę dla pojazdu właściciela przed szkodami w wyniku kolizji, kradzieży, pożaru, uszkodzeń powstałych na skutek czynników atmosferycznych itp. Ubezpieczenie AC może obejmować różne zakresy ochrony, od podstawowej ochrony przed szkodami w wyniku kolizji do rozszerzonej ochrony obejmującej również inne zdarzenia losowe.
 2. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów: Oferuje ochronę osobom podróżującym pojazdem w przypadku wypadku, obejmując odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, trwałe uszczerbki, a w niektórych przypadkach również śmierć.
 3. Ubezpieczenie assistance: Zapewnia pomoc drogową w przypadku awarii pojazdu na drodze, taką jak holowanie, pomoc techniczna czy organizacja zastępczego pojazdu.

Zakres i dostępność poszczególnych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych mogą się różnić w zależności od kraju i ubezpieczyciela. Przed wyborem ubezpieczenia komunikacyjnego zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi ubezpieczycielami, aby uzyskać pełne informacje o oferowanych opcjach i warunkach.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to rodzaj ubezpieczenia, które chroni właścicieli pojazdów przed odpowiedzialnością finansową w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu. Jest to powszechnie wymagane przez prawo w większości krajów i jest obowiązkowe dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadków drogowych, w których uczestniczy ubezpieczony pojazd. Chroni ono właściciela pojazdu przed kosztami naprawy uszkodzonych pojazdów, opieką medyczną dla poszkodowanych osób oraz odszkodowaniami za straty osobowe lub materialne, które mogą wyniknąć z wypadku.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni zarówno właściciela pojazdu, jak i inne osoby korzystające z pojazdu, takie jak kierowcy czy pasażerowie. W przypadku wypadku, jeśli ubezpieczony pojazd jest odpowiedzialny za spowodowanie szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie pokrywające koszty naprawy pojazdów, leczenia poszkodowanych oraz rekompensatę za utracone mienie lub straty osobowe.

Wysokość składki ubezpieczenia OC komunikacyjnego zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj pojazdu, jego moc, wiek, doświadczenie kierowcy, obszar, w którym pojazd jest używany itp. Składka może być ustalana rocznie lub jako miesięczna rata.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest istotnym elementem systemu ochrony finansowej i bezpieczeństwa na drogach, ponieważ chroni zarówno właścicieli pojazdów, jak i inne osoby, które mogą ucierpieć w wyniku wypadków drogowych.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC (Autocasco) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę dla pojazdu właściciela przed różnymi rodzajami szkód i strat. Jest to często nazywane ubezpieczeniem komunikacyjnym “pełnym”, ponieważ oferuje szerszy zakres ochrony niż obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne.

Ubezpieczenie AC obejmuje szkody wyrządzone pojazdowi ubezpieczonemu w wyniku takich zdarzeń jak:

 1. Kolizja: Szkody spowodowane w wyniku kolizji z innym pojazdem, obiektem lub zdarzeniem drogowym.
 2. Uszkodzenia powstałe z przyczyn innych niż kolizja: Ochrona obejmuje uszkodzenia wynikające z kradzieży, włamania, pożaru, zalania, dewastacji, upadku drzewa, lawiny, eksplozji i innych niezależnych od woli ubezpieczonego czynników.
 3. Zdarzenia losowe: Ubezpieczenie AC może obejmować również szkody wynikłe z takich zdarzeń jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, grad, lawina śnieżna itp., w zależności od warunków umowy.

Ubezpieczenie AC umożliwia naprawę lub rekompensatę kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, a w przypadku całkowitej utraty pojazdu, wypłacane jest odszkodowanie rynkowe. Zakres ochrony może się różnić w zależności od warunków polisy, a niektóre opcje obejmują również usługi assistance, takie jak holowanie, samochód zastępczy czy pomoc drogowa.

Koszt składki ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdu, jego wartość, rok produkcji, obszar, w którym jest używany, historię kierowcy, a także zakres ochrony i dedykowanych opcji. Przed wykupieniem ubezpieczenia AC zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami i zakresem ochrony oferowanym przez ubezpieczyciela.

Jakie są kary za brak OC?

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjnego mogą różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów prawnych. Poniżej przedstawiam przykładowe kary, jednak ważne jest zwrócenie uwagi na to, że konkretne sankcje mogą się różnić:

 1. Mandaty pieniężne: W przypadku braku ważnej polisy OC, kierowca może otrzymać mandat pieniężny. Wysokość mandatu zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju i może różnić się w zależności od powagi wykroczenia.
 2. Kara administracyjna: W niektórych jurysdykcjach, oprócz mandatu, kierowca może ponieść dodatkową karę administracyjną, która może mieć formę punktów karnych na prawo jazdy lub zatrzymania dokumentów pojazdu.
 3. Utrata prawa jazdy: W przypadku powtarzającego się naruszania obowiązku posiadania polisy OC lub nieopłacania składek, niektóre kraje mogą zastosować sankcję w postaci czasowego lub stałego odebrania prawa jazdy.
 4. Konfiskata pojazdu: W niektórych przypadkach, gdy kierowca prowadzi pojazd bez ważnej polisy OC, organy ścigania mogą skonfiskować pojazd.

Ponadto, konsekwencje braku OC mogą być również związane z sytuacją wypadku. W przypadku uczestnictwa w kolizji lub wypadku, osoba, która nie ma ważnej polisy OC, może być zobowiązana do samodzielnego pokrycia kosztów naprawy pojazdów i odszkodowań dla poszkodowanych.

Warto pamiętać, że obowiązek posiadania ważnej polisy OC jest związany z ochroną finansową i bezpieczeństwem zarówno właściciela pojazdu, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego ważne jest regularne opłacanie składek i utrzymanie ważnej polisy OC.

Ile kosztuje najtańsze OC?

Chcesz sprawdzić cenę najtańszego OC dla twojego samochodu – https://kalkulator.interpolisa.pl/

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń na 731 222 310
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji
  poniedziałek-piątek 9:00-17:00   Aplikacja Interpolisa.pl

   Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

   Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

   Pobierz z GOOGLE PLAY

   Opinie naszych klientów

   Grzegorz Cepiel
   Grzegorz Cepiel
   2023-09-05

   Bardzo dobra współpraca!
   Polecam wszystkim!

   Piotr Mysłek
   Piotr Mysłek
   2023-08-18

   kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

   Barbara Mikulska
   Barbara Mikulska
   2023-08-18

   Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

   Bartosz Wójcik
   Bartosz Wójcik
   2023-07-03

   Mało profesjonalne podejście do klienta.

   Marcin Śliwa
   Marcin Śliwa
   2023-05-17

   Katastrofa, czas na wygenerowanie polisy ponad godzinę oczywiście w dni robocze w godzinach pracy

   Adam Kamionka
   Adam Kamionka
   2023-05-03

   Polecam wszystkim, kompleksowa obsługa i profesjonalizm, przemiła Pani Karolina, kompetentna i zaangażowana.

   hdi
   warta
   agro
   wiener
   loga5
   loga4
   logo 3
   generali
   interisk
   uniqua
   link
   logo 2
   logo
   Client 5
   Client 4
   Client 3
   Client 2
   Client 1