Ubezpieczenia życia i zdrowia

Twoje życie i zdrowie zasługują na najlepszą ochronę. Dzięki naszej bogatej ofercie ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych ochronisz siebie i swoją rodzinę przed niepotrzebnymi zmartwieniami. Zapoznaj się z naszą propozycją i znajdź najlepszą polisę dla siebie.

Ubezpieczenie zdrowia i życia to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę finansową w przypadku choroby, wypadku lub śmierci ubezpieczonej osoby. Oto krótkie omówienie tych dwóch rodzajów ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne: Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę w przypadku kosztów związanych z opieką medyczną i leczeniem. Może obejmować takie świadczenia jak wizyty u lekarza, badania diagnostyczne, hospitalizacja, zabiegi chirurgiczne, leki itp. Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych, takie jak ubezpieczenie grupowe oferowane przez pracodawców, ubezpieczenie indywidualne nabywane bezpośrednio od ubezpieczyciela lub ubezpieczenie państwowe, jeśli dostępne w danym kraju. Przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego należy zwrócić uwagę na zakres pokrycia, koszty składki, limitacje, sieć dostawców opieki zdrowotnej i procedury zgłaszania roszczeń.
 2. Ubezpieczenie na życie: Ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę finansową dla bliskich osób w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. Głównym celem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przyszłości i utrzymanie stabilności finansowej rodziny po utracie żywiciela. Ubezpieczenie na życie może obejmować wypłatę świadczenia w razie śmierci, ale również może oferować dodatkowe opcje, takie jak wypłata świadczenia w przypadku poważnej choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zazwyczaj uzależniona od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonej osoby.

Przed zakupem ubezpieczenia zdrowia lub na życie ważne jest zrozumienie warunków polisy, takich jak zakres pokrycia, wyłączenia, limity i składki. Skonsultuj się z ubezpieczycielem, aby uzyskać szczegółowe informacje i dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie zdrowia

Ubezpieczenie zdrowia to forma ochrony, która zapewnia dostęp do opieki medycznej i pokrycie kosztów związanych z leczeniem i opieką zdrowotną. Jest to ważne, ponieważ koszty opieki zdrowotnej mogą być wysokie, a ubezpieczenie zdrowotne może pomóc w pokryciu tych wydatków. Oto kilka kluczowych informacji na temat ubezpieczenia zdrowia:

 1. Pokrycie: Ubezpieczenie zdrowia może obejmować różne rodzaje usług medycznych, takie jak wizyty u lekarza, leki na receptę, badania diagnostyczne, hospitalizacja, zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, opieka stomatologiczna i wiele innych. Pokrycie zależy od planu ubezpieczeniowego i polisy, którą wybierzesz.
 2. Plan ubezpieczeniowy: Istnieją różne rodzaje planów ubezpieczeniowych, takie jak HMO (Health Maintenance Organization), PPO (Preferred Provider Organization) czy POS (Point of Service). Każdy plan ma swoje własne zasady dotyczące sieci dostawców, wymogów zgody przed leczeniem, kosztów własnych, składek i innych czynników. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami planu przed wyborem.
 3. Składki i koszty własne: Ubezpieczenie zdrowia wiąże się z regularnymi składkami, które trzeba płacić, aby utrzymać polisę ubezpieczeniową. Składka może być płacona przez ubezpieczonego, pracodawcę lub być dzielona między te dwie strony. Ponadto, większość planów ubezpieczeniowych obejmuje koszty własne, czyli kwoty, które ubezpieczony musi samodzielnie pokryć przed rozpoczęciem pokrywania kosztów przez ubezpieczyciela.
 4. Sieć dostawców: Ubezpieczyciele zdrowotni często mają swoje sieci dostawców, które obejmują lekarzy, szpitale, kliniki i inne placówki medyczne. Korzystanie z dostawców w sieci może być korzystne, ponieważ często wiąże się z niższymi kosztami i łatwiejszym dostępem do usług. Jednak korzystanie z dostawców spoza sieci może prowadzić do większych kosztów lub wymagać zgody przed leczeniem.
 5. Procedura zgłaszania roszczeń: W przypadku potrzeby skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela zgodnie z ich wytycznymi. Procedura może obejmować wypełnienie formularza zgłoszeń

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Jak ubezpieczyć swoje życie?

Aby ubezpieczyć swoje życie, możesz podjąć następujące kroki:

 1. Określ swoje potrzeby: Przed zakupem ubezpieczenia na życie zastanów się, jaką ochronę chcesz zapewnić dla swojej rodziny i bliskich w przypadku twojej śmierci. Przemyśl, jakie wydatki byłyby konieczne, takie jak spłata kredytu hipotecznego, opłacenie edukacji dzieci, utrzymanie codziennych wydatków itp.
 2. Typ ubezpieczenia na życie: Istnieją dwa podstawowe typy ubezpieczeń na życie: ubezpieczenie na życie stałe (ang. whole life insurance) i ubezpieczenie na życie czasowe (ang. term life insurance). Ubezpieczenie na życie stałe zapewnia ochronę na całe życie i ma wartość oszczędnościową, podczas gdy ubezpieczenie na życie czasowe obejmuje określony okres (np. 10, 20 lub 30 lat).
 3. Wybierz odpowiednią sumę ubezpieczenia: Określ, jaka suma ubezpieczenia jest potrzebna, aby zabezpieczyć finansowo twoją rodzinę w przypadku twojej śmierci. Uwzględnij wydatki, takie jak spłata zadłużenia, opłacenie wydatków na edukację, utrzymanie rodziny itp.
 4. Zbadaj oferty ubezpieczycieli: Porównaj oferty różnych ubezpieczycieli na rynku, uwzględniając zarówno pokrycie, składki, wyłączenia, warunki polisy i opinie klientów. Możesz skonsultować się z niezależnym agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Ci znaleźć odpowiednią polisę.
 5. Uzyskaj ocenę zdrowia: W celu ustalenia składki ubezpieczeniowej może być wymagane przejście przez ocenę zdrowia. Ubezpieczyciel może poprosić o badania krwi, badania lekarskie, wypełnienie formularza medycznego lub przeprowadzić rozmowę z lekarzem.
 6. Złóż wniosek: Po wybraniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej wypełnij wniosek ubezpieczeniowy. Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś i zrozumiałeś warunki polisy przed podpisaniem.
 7. Dokonaj płatności składki: Po zaakceptowaniu wniosku przez ubezpieczyciela dokonaj płatności składki ubezpieczeniowej zgodnie z ustaloną umową.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami polisy ubezpieczeniowej, zrozumie

Ubezpieczenie NNW co to jest?

Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonej osoby.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących ubezpieczenia NNW:

 1. Pokrycie: Ubezpieczenie NNW obejmuje wypadki i ich skutki, takie jak utrata życia, trwały uszczerbek na zdrowiu, trwała niezdolność do pracy czy koszty leczenia. Pokrycie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb, a umowa ubezpieczeniowa określa dokładnie, jakie zdarzenia i jakie skutki są objęte ochroną.
 2. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Może być ona wybrana przez ubezpieczonego w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych.
 3. Składki: Składki ubezpieczeniowe, czyli opłaty, jakie należy regularnie płacić za utrzymanie ubezpieczenia NNW, zależą od różnych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy, wysokość sumy ubezpieczenia i innych czynników ryzyka. Im większe ryzyko wystąpienia wypadku, tym wyższa może być składka.
 4. Wyłączenia i ograniczenia: Umowa ubezpieczeniowa zawiera zazwyczaj wyłączenia i ograniczenia dotyczące pokrycia. Może to obejmować pewne rodzaje działań, choroby lub warunki, które nie są objęte ochroną ubezpieczenia NNW. Warto dokładnie zapoznać się z tymi warunkami przed podpisaniem umowy.
 5. Procedura zgłaszania szkody: W przypadku wystąpienia wypadku, który kwalifikuje się do ubezpieczenia NNW, konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Procedura zgłaszania szkody i wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela, dlatego ważne jest zapoznanie się z tymi informacjami i przestrzeganie ich.

Ubezpieczenie dziecka?

Ubezpieczenia dla dziecka mogą zapewnić dodatkową ochronę finansową i pokrycie w przypadku różnych sytuacji. Oto kilka rodzajów ubezpieczeń, które mogą być rozważane dla dziecka:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne: Ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka zapewnia ochronę medyczną, wizyty u lekarza, leki, badania diagnostyczne i inne usługi medyczne. Może obejmować zarówno podstawową opiekę zdrowotną, jak i leczenie specjalistyczne. Ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka może być zakupione indywidualnie lub jako część grupowego planu ubezpieczeniowego rodziny.
 2. Ubezpieczenie na życie: Ubezpieczenie na życie dla dziecka zapewnia ochronę finansową w przypadku śmierci dziecka. Choć to trudny temat, polisa ubezpieczenia na życie może pomóc w pokryciu kosztów związanych z pogrzebem i innych wydatków związanych ze stratą dziecka. Niektóre polisy ubezpieczeniowe na życie dla dzieci oferują również opcje oszczędnościowe, które mogą pomóc w budowaniu kapitału na przyszłość dziecka.
 3. Ubezpieczenie wypadkowe: Ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka zapewnia ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa. Pokrycie to może obejmować świadczenia w przypadku hospitalizacji, zabiegów chirurgicznych, rehabilitacji czy terapii. Ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka może pomóc w pokryciu kosztów związanych z leczeniem i opieką po wypadku.
 4. Ubezpieczenie edukacyjne: Ubezpieczenie edukacyjne to forma ubezpieczenia, która pomaga w finansowaniu edukacji dziecka w przyszłości. Polisa może być wykupiona na określony czas i wypłacać świadczenia w momencie, gdy dziecko rozpoczyna studia lub osiąga określony wiek. Ubezpieczenie edukacyjne może pomóc w pokryciu kosztów szkolnictwa wyższego, opłat za studia czy zakupu podręczników.

Przed zakupem jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej dla dziecka, ważne jest zapoznanie się z warunkami, pokryciem, wyłączeniami, składkami oraz procedurami zgłaszania roszczeń. Również pamiętaj, że skonsultowanie się z lokalnymi ubezpieczycielami może pomóc w dostosowaniu ubezpieczenia do indywidualnych

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń na 731 222 310
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji
  poniedziałek-piątek 9:00-17:00   Aplikacja Interpolisa.pl

   Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

   Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

   Pobierz z GOOGLE PLAY

   Opinie naszych klientów

   Grzegorz Cepiel
   Grzegorz Cepiel
   2023-09-05

   Bardzo dobra współpraca!
   Polecam wszystkim!

   Piotr Mysłek
   Piotr Mysłek
   2023-08-18

   kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

   Barbara Mikulska
   Barbara Mikulska
   2023-08-18

   Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

   Bartosz Wójcik
   Bartosz Wójcik
   2023-07-03

   Mało profesjonalne podejście do klienta.

   Marcin Śliwa
   Marcin Śliwa
   2023-05-17

   Katastrofa, czas na wygenerowanie polisy ponad godzinę oczywiście w dni robocze w godzinach pracy

   Adam Kamionka
   Adam Kamionka
   2023-05-03

   Polecam wszystkim, kompleksowa obsługa i profesjonalizm, przemiła Pani Karolina, kompetentna i zaangażowana.

   hdi
   warta
   agro
   wiener
   loga5
   loga4
   logo 3
   generali
   interisk
   uniqua
   link
   logo 2
   logo
   Client 5
   Client 4
   Client 3
   Client 2
   Client 1