Ubezpieczenia turystyczne

Kochasz podróżować, nie tylko palcem po mapie? Zaplanuj wakacje z odpowiednią polisą i zapewnij sobie komfort przez cały wyjazd. Zapoznaj się z naszą ofertą polis turystycznych.

Ubezpieczenie podróżne to forma ochrony, która zapewnia wsparcie finansowe i pomoc w przypadku różnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie podróży. Obejmuje ono zazwyczaj takie elementy, jak ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie bagażu, ochronę przed kosztami anulowania podróży i inne. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących ubezpieczeń w podróży:

 1. Ubezpieczenie medyczne: Zapewnia pokrycie kosztów leczenia i opieki medycznej w przypadku choroby lub obrażeń podczas podróży. Obejmuje wizyty u lekarza, hospitalizację, leki na receptę, badania diagnostyczne i inne usługi medyczne.
 2. Ubezpieczenie bagażu: Oferuje ochronę przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu podczas podróży. Jeśli twój bagaż zostanie zagubiony lub skradziony, ubezpieczenie bagażu może pokryć koszty jego zastąpienia.
 3. Ochrona przed kosztami anulowania podróży: Pokrywa koszty, gdy musisz anulować lub przesunąć swoją podróż z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, trudności w podróży lub inne nagłe sytuacje.
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Oferuje ochronę w przypadku, gdy wyrządzisz szkodę osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie podróży. Może to obejmować szkody wynikające z wypadków drogowych, zniszczenie mienia lub inne sytuacje, za które jesteś odpowiedzialny.
 5. Inne pokrycia: Ubezpieczenia podróżne mogą również oferować inne formy ochrony, takie jak ubezpieczenie od opóźnień lub odwołania lotów, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie sportowe (dla osób uprawiających sporty ekstremalne) czy ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w nagłych sytuacjach, takich jak ewakuacja medyczna czy wsparcie językowe.
 6. Składki i warunki: Składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie w podróży zależą od wielu czynników, takich jak długość podróży, cel podróży, wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, a także zakres pokrycia. Przed zakupem polisy ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki umowy i zrozumieć, jakie są ograniczenia i wyłączenia.

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to polisy ubezpieczeniowe, które zapewniają ochronę finansową i pomoc w przypadku różnych sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży. Oto kilka kluczowych informacji na temat ubezpieczeń turystycznych:

 1. Pokrycie ubezpieczenia: Ubezpieczenie turystyczne może obejmować różne rodzaje ochrony, w zależności od polisy, którą wybierzesz. Typowe pokrycie obejmuje:
  • Koszty medyczne: Pokrycie kosztów leczenia i opieki medycznej w przypadku choroby lub obrażeń podczas podróży.
  • Ubezpieczenie bagażu: Ochrona przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu podczas podróży.
  • Anulowanie podróży: Pokrycie kosztów anulowania lub przesunięcia podróży z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie lub inne nagłe sytuacje.
  • Ochrona odpowiedzialności cywilnej: Pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie podróży.
 2. Polisa jednorazowa lub roczna: Ubezpieczenie turystyczne może być wykupione jako jednorazowa polisa dla konkretnego wyjazdu lub jako polisa roczna, która obejmuje wszystkie podróże w ciągu roku. Polisa roczna może być bardziej korzystna, jeśli planujesz częste podróże w ciągu roku.
 3. Wyłączenia i ograniczenia: Polisa ubezpieczeniowa może mieć pewne wyłączenia i ograniczenia, które określają, jakie sytuacje lub koszty nie są objęte ochroną. Przed zakupem polisy ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki, aby zrozumieć, jakie są ograniczenia.
 4. Składki i warunki: Składki ubezpieczeniowe za polisę turystyczną zależą od wielu czynników, takich jak długość podróży, cel podróży, wiek ubezpieczonego i zakres pokrycia. Ważne jest, aby porównać oferty różnych ubezpieczycieli i zapoznać się z warunkami polisy, aby wybrać najlepszą opcję dla swoich potrzeb.
 5. Procedura zgłaszania roszczeń: W przypadku wystąpienia sytuacji, która podlega ochronie ubezpieczeniowej, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić roszczenie zgodnie z ich wytycznymi. Należy zachować wszelkie dokumenty i dowody, takie jak rachunki medyczne, potwierdzenia anulowania

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę finansową i wsparcie w przypadku różnych sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży. Jest to polisa ubezpieczeniowa, która może być wykupiona przed rozpoczęciem podróży i obejmuje różne rodzaje ochrony. Oto kilka kluczowych informacji na temat ubezpieczenia turystycznego:

 1. Ubezpieczenie medyczne: Jest to często podstawowy element ubezpieczenia turystycznego, który zapewnia ochronę finansową w przypadku choroby lub urazu podczas podróży. Pokrywa koszty opieki medycznej, leków, hospitalizacji, wizyt u lekarza i innych usług medycznych.
 2. Ubezpieczenie bagażu: Obejmuje ochronę przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu w trakcie podróży. Jeśli twój bagaż zostanie zagubiony lub skradziony, ubezpieczenie bagażu może pokryć koszty jego zastąpienia.
 3. Ochrona przed kosztami anulowania podróży: Zapewnia zwrot kosztów, gdy musisz anulować lub przesunąć swoją podróż z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie, trudności w podróży lub inne nagłe sytuacje.
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Oferuje ochronę w przypadku, gdy wyrządzisz szkodę osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie podróży. Może to obejmować szkody w wyniku wypadków, zniszczenie mienia lub inne sytuacje, za które jesteś odpowiedzialny.
 5. Inne pokrycia: Ubezpieczenie turystyczne może również oferować inne dodatkowe formy ochrony, takie jak ubezpieczenie od opóźnień lotów, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie sportowe (dla osób uprawiających sporty ekstremalne), ubezpieczenie assistance (wsparcie w nagłych sytuacjach, takich jak ewakuacja medyczna czy pomoc językowa) oraz inne dostosowane do konkretnych potrzeb podróżującego.
 6. Składki i warunki: Składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie turystyczne zależą od wielu czynników, takich jak długość podróży, cel podróży, wiek ubezpieczonego i zakres pokrycia. Przed zakupem polisy ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, w tym z ograniczeniami i wyłączeniami, aby zrozumieć, jakie sytuacje są objęte ochroną.
 7. Procedura zgłaszania roszczeń: W przypadku wystąpienia sytuacji, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić roszczenie zgodnie z ich wytycznymi. Należy zachować wszelkie dokumenty i dowody, takie jak rachunki medyczne, potwierdzenia anulowania podróży lub inne potrzebne dokumenty, aby złożyć roszczenie.

Jak ubezpieczyć swoje zdrowie w podróży?

Aby ubezpieczyć swoje zdrowie w podróży, istnieje kilka opcji, które możesz rozważyć:

 1. Ubezpieczenie podróżne: Wykupienie ubezpieczenia podróżnego z odpowiednim pokryciem medycznym może być jednym ze sposobów ochrony swojego zdrowia w podróży. Polisa ubezpieczeniowa podróżna zapewnia ochronę w przypadku nagłych sytuacji medycznych, takich jak choroba lub uraz. Pokrywa koszty opieki medycznej, leków, hospitalizacji i innych usług zdrowotnych. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki polisy, aby upewnić się, że pokrycie medyczne jest wystarczające dla Twoich potrzeb.
 2. Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego): Jeśli podróżujesz w obrębie krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możesz ubiegać się o kartę EKUZ. Karta ta zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w krajach, w których obowiązuje. Umożliwia korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, jak obowiązują mieszkańców danego kraju. Karta EKUZ jest bezpłatna, ale nie zastępuje pełnego ubezpieczenia podróżnego, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie.
 3. Ubezpieczenie zdrowotne międzynarodowe: Jeśli planujesz podróż poza Unię Europejską, warto rozważyć wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Takie ubezpieczenie zapewnia szerokie pokrycie medyczne na całym świecie i może obejmować leczenie, hospitalizację, leki, badania diagnostyczne i inne usługi zdrowotne. Składki i zakres pokrycia różnią się w zależności od ubezpieczyciela, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami polisy przed jej zakupem.
 4. Ubezpieczenie od wypadków: Dodatkowo, możesz rozważyć wykupienie ubezpieczenia od wypadków, które zapewnia ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku podczas podróży. Pokrycie to może obejmować opiekę medyczną, rentę w przypadku niepełnosprawności lub świadczenia w przypadku śmierci.

Ważne jest, aby przed podróżą dokładnie przestudiować różne opcje ubezpieczenia zdrowia w podróży, zapoznać się z warunkami polis, porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i planowanej podróży.

Ubezpieczenie bagażu w podróży?

Ubezpieczenie bagażu w podróży to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę finansową w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia Twojego bagażu podczas podróży. Obejmuje ono zazwyczaj zarówno bagaż rejestrowany, który oddajesz do luku bagażowego, jak i bagaż podręczny, który masz przy sobie w trakcie podróży. Oto kilka kluczowych informacji na temat ubezpieczenia bagażu w podróży:

 1. Pokrycie: Ubezpieczenie bagażu może obejmować różne zdarzenia, takie jak kradzież, utrata lub uszkodzenie bagażu. Pokrycie może być udzielane na podstawie wartości faktycznej bagażu (tzw. polisa “wszystko” lub “wartość faktyczna”) lub na podstawie określonej kwoty (tzw. polisa “wartościowa”). Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami polisy, aby dowiedzieć się, jakie sytuacje są objęte ochroną, a także jakie są limity pokrycia.
 2. Sytuacje wyłączone: Istnieją pewne sytuacje, które mogą być wyłączone z ubezpieczenia bagażu. Na przykład, jeśli zostawisz swój bagaż bez nadzoru lub niezabezpieczony, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Ponadto, niektóre cenne przedmioty, takie jak gotówka, dokumenty tożsamości, biżuteria lub elektronika, mogą podlegać ograniczeniom lub wymagać dodatkowego zabezpieczenia.
 3. Procedura zgłaszania roszczeń: W przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, aby zgłosić roszczenie. Zazwyczaj będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak raport policyjny w przypadku kradzieży, rachunki zakupu dla uszkodzonych przedmiotów lub dowód utraty bagażu. Ważne jest, aby skrupulatnie zachować wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ mogą być one wymagane do przetworzenia roszczenia.
 4. Polisa ubezpieczeniowa: Ubezpieczenie bagażu można zakupić jako samodzielne ubezpieczenie lub jako część szerszej polisy ubezpieczenia podróżnego. W przypadku wykupienia polisy ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenie bagażu zazwyczaj stanowi jedno z jej komponentów. Warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli, aby znaleźć polisę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.

Przed zakupem ubezpieczenia bagażu, dokładnie przeczytaj warunki polisy, zwracając uwagę na zakres pokrycia, limity odszkodowania, wyłączenia oraz procedury zgłaszania roszczeń.

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń na 731 222 310
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji
  poniedziałek-piątek 9:00-17:00   Aplikacja Interpolisa.pl

   Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

   Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

   Pobierz z GOOGLE PLAY

   Opinie naszych klientów

   Grzegorz Cepiel
   Grzegorz Cepiel
   2023-09-05

   Bardzo dobra współpraca!
   Polecam wszystkim!

   Piotr Mysłek
   Piotr Mysłek
   2023-08-18

   kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

   Barbara Mikulska
   Barbara Mikulska
   2023-08-18

   Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

   Bartosz Wójcik
   Bartosz Wójcik
   2023-07-03

   Mało profesjonalne podejście do klienta.

   Marcin Śliwa
   Marcin Śliwa
   2023-05-17

   Katastrofa, czas na wygenerowanie polisy ponad godzinę oczywiście w dni robocze w godzinach pracy

   Adam Kamionka
   Adam Kamionka
   2023-05-03

   Polecam wszystkim, kompleksowa obsługa i profesjonalizm, przemiła Pani Karolina, kompetentna i zaangażowana.

   hdi
   warta
   agro
   wiener
   loga5
   loga4
   logo 3
   generali
   interisk
   uniqua
   link
   logo 2
   logo
   Client 5
   Client 4
   Client 3
   Client 2
   Client 1