Ubezpieczenia firmowe

 Twoja firma to Twoja wizytówka. Bądź o krok przed konkurencją i ubezpiecz swoje przedsiębiorstwo, nie martwiąc się, że cokolwiek nadszarpnie Twój firmowy budżet. Sprawdź co możemy zaoferować Tobie i Twojemu biznesowi.

Ubezpieczenie firmy to szeroki zakres polis ubezpieczeniowych, które mają na celu chronić przedsiębiorstwo przed różnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oto kilka najważniejszych rodzajów ubezpieczeń, które mogą być istotne dla firmy:

 1. Ubezpieczenie mienia firmy: Chroni firmę przed stratami lub uszkodzeniem jej mienia, takiego jak budynki, wyposażenie, zapasy i inne aktywa firmowe. Polisa może obejmować ochronę przed pożarem, kradzieżą, zalaniem lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Ochrona przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód spowodowanych przez firmę lub jej pracowników. Polisa ta obejmuje zwykle szkody osobowe, materialne lub majątkowe wynikające z działalności firmy.
 3. Ubezpieczenie zawodowe: Dotyczy specjalistycznych branż i zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, architekci itp. Ochrona ta obejmuje błędy zawodowe, zaniedbania lub inne szkody wynikające z wykonywania zawodu.
 4. Ubezpieczenie pracowników: Obejmuje ochronę pracowników w przypadku wypadków przy pracy, chorób zawodowych lub innych urazów. Polisa ta może pokrywać koszty leczenia, utraty dochodu lub świadczenia związane z niezdolnością do pracy.
 5. Ubezpieczenie cybernetyczne: Ochrona przed ryzykiem związanym z cyberatakami i naruszeniem danych. Polisa ta obejmuje zwykle odszkodowania za straty finansowe, koszty przywracania danych, ochronę przed odpowiedzialnością prawną oraz pomoc w zarządzaniu kryzysem.
 6. Ubezpieczenie przewozu towarów: Chroni przed stratą, uszkodzeniem lub kradzieżą towarów w trakcie transportu. Jest szczególnie istotne dla firm zajmujących się logistyką lub handlem międzynarodowym.
 7. Ubezpieczenie utraty zysków: Oferuje odszkodowanie w przypadku przerwy w działalności firmy z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, takich jak pożar, powódź, awaria maszyn itp. Polisa ta pomaga w pokryciu utraconych dochodów i kosztów prowadzenia działalności podczas przerwy.

Warto skonsultować się z brokerem ubezpieczeniowym, który pomoże dostosować polisę ubezpieczeniową do konkretnych potrzeb i ryzyk związanych z działalnością Twojej firmy. Ważne jest również regularne przeglądanie i aktualizowanie polis, aby zapewnić odpowiednią ochronę w miarę rozwoju i zmian w firmie.

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe to polisy ubezpieczeniowe, które chronią przedsiębiorstwa przed różnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oto kilka popularnych rodzajów ubezpieczeń firmowych:

 1. Ubezpieczenie mienia: Chroni firmę przed stratami lub uszkodzeniami jej mienia, takimi jak budynki, wyposażenie, zapasy i inne majątki firmowe. Może obejmować ochronę przed pożarami, kradzieżą, zalaniem lub innymi nieprzewidywanymi zdarzeniami.
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez firmę lub jej pracowników. To może obejmować szkody osobowe, materialne lub majątkowe spowodowane działalnością firmy.
 3. Ubezpieczenie pracowników: Obejmuje świadczenia dla pracowników w przypadku choroby, wypadku przy pracy lub innych urazów. Może również obejmować ochronę od odpowiedzialności pracodawcy w przypadku roszczeń związanych z pracą.
 4. Ubezpieczenie zawodowe: Dotyczy profesji, które wymagają określonych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej, takich jak lekarze, prawnicy, księgowi itp. Chroni przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu błędów, zaniedbań lub złośliwego działania w wykonywaniu zawodu.
 5. Ubezpieczenie cybernetyczne: Chroni firmę przed ryzykiem związanym z cyberatakami i naruszeniem danych. Obejmuje odszkodowania za straty finansowe, koszty przywracania danych, odszkodowania dla osób trzecich lub koszty reputacyjne związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
 6. Ubezpieczenie przewozu towarów: Oferuje ochronę dla firm zajmujących się transportem towarów. Chroni przed stratą, uszkodzeniem lub kradzieżą towarów w trakcie transportu.
 7. Ubezpieczenie utraty zysków: Oferuje odszkodowanie, jeśli firma utrzymuje przerwę w działalności z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, takich jak pożar, powódź lub innego rodzaju zdarzenia. Pomaga w pokryciu strat finansowych wynikłych z utraty dochodów w tym okresie.

Te to tylko niektóre z dostępnych rodzajów ubezpieczeń firmowych. W zależności od rodzaju działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, można dostosować polisę ubezpieczeniową, aby odpowiadała konkretnym ryzykom i wymaganiom firmy. Warto skonsultować się z brokerem ubezpieczeniowym, aby wybrać odpowiednie ubezpieczenia firmowe dla swojego przedsiębiorstwa.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Jak ubezpieczyć firmę?

Aby ubezpieczyć firmę, wykonaj następujące kroki:

 1. Zidentyfikuj ryzyka: Przeprowadź analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia, którym Twoja firma może być narażona. Mogą to być m.in. pożary, kradzieże, wypadki przy pracy, odpowiedzialność cywilna, cyberatak itp.
 2. Skonsultuj się z brokerem ubezpieczeniowym: Znajdź doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który specjalizuje się w ubezpieczeniach dla firm. Broker pomoże Ci zrozumieć potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy i zaproponuje odpowiednie polisy, które będą chronić przed ryzykami.
 3. Wybierz odpowiednie ubezpieczenia: Na podstawie analizy ryzyka i konsultacji z brokerem ubezpieczeniowym wybierz odpowiednie rodzaje ubezpieczeń dla Twojej firmy. Może to obejmować ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie zawodowe, ubezpieczenie pracowników, ubezpieczenie cybernetyczne itp. Upewnij się, że polisy są dobrze dopasowane do specyfiki działalności Twojej firmy.
 4. Porównaj oferty ubezpieczeniowe: Przed podjęciem decyzji porównaj oferty różnych ubezpieczycieli. Zwróć uwagę na zakres pokrycia, wysokość składki, warunki umowy i ewentualne wyłączenia. Wybierz polisę, która oferuje najlepszą ochronę w rozsądnej cenie.
 5. Dokonaj zakupu ubezpieczenia: Po wybraniu ubezpieczeń, skontaktuj się z wybranym ubezpieczycielem lub brokerem ubezpieczeniowym, aby dokonać zakupu polis. Przeanalizuj uważnie warunki umowy i poproś o wszelkie wyjaśnienia, jeśli czegoś nie rozumiesz.
 6. Regularnie przeglądaj i aktualizuj polisy: Pamiętaj o regularnym przeglądzie i aktualizacji polis ubezpieczeniowych. Monitoruj zmiany w działalności Twojej firmy, wprowadzaj nowe ryzyka i dostosowuj polisy, aby zapewnić ciągłą ochronę.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ubezpieczenia firmowe są elastycznymi produktami, a optymalne zabezpieczenie wymaga dopasowania do konkretnych potrzeb i ryzyk związanych z Twoją działalnością. Wsparcie brokera ubezpieczeniowego jest nieocenione, ponieważ pomaga zidentyfikować i rozwiązać wszelkie wątpliwości oraz

Ubezpieczenie dla pracowników firmy

Ubezpieczenie dla pracowników firmy to istotny element ochrony, który zapewnia świadczenia w przypadku wypadków, chorób zawodowych lub innych urazów pracowników. Oto kilka rodzajów ubezpieczeń, które mogą być istotne w tym zakresie:

 1. Ubezpieczenie wypadkowe: Zapewnia ochronę w przypadku wypadków przy pracy lub innych zdarzeń losowych, które prowadzą do urazów lub śmierci pracownika. Polisa ta obejmuje koszty leczenia, renty lub odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy: Chroni pracodawcę przed roszczeniami pracowników z tytułu szkód osobowych lub materialnych wynikających z wypadków przy pracy lub zaniedbań pracodawcy. Polisa ta pokrywa koszty obrony prawnej i ewentualne odszkodowania.
 3. Ubezpieczenie chorobowe: Oferuje zabezpieczenie w przypadku choroby pracowników, które nie jest związane z ich pracą. Polisa ta może obejmować zasiłki chorobowe, koszty leczenia lub inne świadczenia w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.
 4. Ubezpieczenie na życie grupowe: Oferuje ochronę na życie pracowników, zapewniając wypłatę świadczenia w przypadku ich śmierci. Może to obejmować ochronę od wypadków, chorób, śmierci naturalnej lub łączne zabezpieczenie.
 5. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: Zapewnia pracownikom zabezpieczenie na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Może to obejmować plany emerytalne, programy oszczędnościowe lub świadczenia rentowe.

Warto skonsultować się z brokerem ubezpieczeniowym lub dostawcą ubezpieczeń, aby wybrać odpowiednie polisy ubezpieczeniowe dla pracowników Twojej firmy. Upewnij się, że polisy są zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ubezpieczeń pracowniczych i dostosowane do specyfiki działalności firmy.

Jak ubezpieczyć zakład pracy?

Aby ubezpieczyć zakład pracy, należy podjąć kilka kroków:

 1. Zidentyfikuj ryzyka: Przeprowadź analizę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w Twoim zakładzie pracy. Mogą to być m.in. pożary, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia, kradzieże, zagrożenia zdrowotne itp.
 2. Skonsultuj się z brokerem ubezpieczeniowym: Znajdź doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który specjalizuje się w ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw. Broker pomoże Ci zrozumieć potrzeby ubezpieczeniowe Twojego zakładu pracy i zaproponuje odpowiednie polisy.
 3. Wybierz odpowiednie ubezpieczenia: Na podstawie analizy ryzyka i konsultacji z brokerem wybierz odpowiednie rodzaje ubezpieczeń dla Twojego zakładu pracy. Może to obejmować ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od wypadków przy pracy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od strat związanych z przerwą w działalności (takie jak ubezpieczenie od utraty zysków) itp.
 4. Porównaj oferty ubezpieczeniowe: Przed podjęciem decyzji porównaj oferty różnych ubezpieczycieli. Przeanalizuj zakres pokrycia, wysokość składki, warunki umowy i ewentualne wyłączenia. Wybierz polisę, która oferuje odpowiednią ochronę w rozsądnej cenie.
 5. Dokonaj zakupu ubezpieczenia: Po wybraniu ubezpieczeń skontaktuj się z wybranym ubezpieczycielem lub brokerem ubezpieczeniowym, aby dokonać zakupu polis. Starannie zapoznaj się z warunkami umowy i upewnij się, że są one zgodne z oczekiwaniami i potrzebami Twojego zakładu pracy.
 6. Regularnie przeglądaj i aktualizuj polisy: Pamiętaj o regularnym przeglądzie i aktualizacji polis ubezpieczeniowych dla Twojego zakładu pracy. Monitoruj zmiany w działalności, wprowadzaj nowe ryzyka i dostosowuj polisy, aby zapewnić ciągłą i odpowiednią ochronę.

Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą i dostosować ubezpieczenia do specyfiki Twojego zakładu pracy. Broker ubezpieczeniowy pomoże w identyfikacji potrzeb ochrony i dostarczy odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych dla Twojego zakładu pracy.

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń na 731 222 310
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji
  poniedziałek-piątek 9:00-17:00   Aplikacja Interpolisa.pl

   Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

   Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

   Pobierz z GOOGLE PLAY

   Opinie naszych klientów

   Natural Pharmacy
   Natural Pharmacy
   2024-06-05

   Nie polecam tej firmy, kupujecie u nich oc krótkoterminowe a oni ich nie płacą, potem firmy wysyłaja do was wezwania. Po zerwaniu umowy współpracy nie oddają nadpłaconych pieniędzy.

   Krystian Mikulski
   Krystian Mikulski
   2024-06-04

   Tańsze ubezpieczenie niż w salonie, dziękuje.

   Krzysztof Besztak
   Krzysztof Besztak
   2024-05-12

   Beznadziejna obsługa klienta nie polecam wręcz odradzam

   Grzegorz Cepiel
   Grzegorz Cepiel
   2023-09-05

   Bardzo dobra współpraca!
   Polecam wszystkim!

   Piotr Mysłek
   Piotr Mysłek
   2023-08-18

   kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

   Barbara Mikulska
   Barbara Mikulska
   2023-08-18

   Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

   Bartosz Wójcik
   Bartosz Wójcik
   2023-07-03

   Mało profesjonalne podejście do klienta.

   hdi
   warta
   agro
   wiener
   loga5
   loga4
   logo 3
   generali
   interisk
   uniqua
   link
   logo 2
   logo
   Client 5
   Client 4
   Client 3
   Client 2
   Client 1