Ubezpieczenia nieruchomości, mieszkaniowe

Mieszkanie i dom to Twoje miejsca na ziemi. Zabezpiecz je przed tym, co nieoczekiwane, a sam śpij spokojnie w swoich wymarzonych czterech kątach. Sprawdź jakie ubezpieczenia nieruchomości oferujemy.

Ubezpieczenie mieszkaniowe, nazywane również ubezpieczeniem domu lub ubezpieczeniem mieszkania, to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę finansową właścicielom nieruchomości mieszkaniowych. Oto kilka istotnych informacji na temat ubezpieczenia mieszkaniowego:

 1. Pokrycie szkód: Ubezpieczenie mieszkaniowe chroni nieruchomość przed różnymi ryzykami i szkodami, takimi jak pożary, zalania, kradzieże, wandalizm, uszkodzenia spowodowane przez burze, trzęsienia ziemi i inne nieprzewidziane zdarzenia. Pokrywa obejmuje zarówno sam budynek, jak i mienie znajdujące się wewnątrz, takie jak meble, sprzęt elektroniczny, ubrania itp.
 2. Polisa standardowa vs. rozszerzona: Istnieją dwie główne formy polis ubezpieczenia mieszkaniowego: standardowa i rozszerzona. Polisa standardowa oferuje podstawowe pokrycie szkód, podczas gdy polisa rozszerzona zapewnia bardziej wszechstronną ochronę, obejmującą dodatkowe ryzyka i zdarzenia.
 3. Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody. Ważne jest dokładne oszacowanie wartości nieruchomości oraz zawartości, aby wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia. W przeciwnym razie, w przypadku szkody, może wystąpić niedoszacowanie ubezpieczenia, co może prowadzić do wypłaty odszkodowania mniejszego niż rzeczywiste straty.
 4. Ochrona dodatkowa: W ramach ubezpieczenia mieszkaniowego można rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak ochrona przed stratą dochodów w przypadku zniszczenia nieruchomości, ochrona przed odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich, ochrona przed stratami wynikającymi z przerwania działalności czy ochrona przed ryzykiem cybernetycznym.
 5. Rabaty i zniżki: W niektórych przypadkach ubezpieczyciele oferują rabaty i zniżki na polisy ubezpieczenia mieszkaniowego. Można to uzyskać, np. poprzez zainstalowanie systemu alarmowego, systemu przeciwpożarowego lub poprzez łączenie polisy mieszkaniowej z innymi polisami w ramach jednego ubezpieczyciela.
 6. Regularne przeglądy polisy: Ważne jest regularne przeglądanie polisy ubezpieczenia mieszkaniowego, aby upewnić się, że jest ona aktualna i adekwatna

Ubezpieczenia mieszkaniowe, nieruchomości –  online

Ubezpieczenie nieruchomości jest ważnym zabezpieczeniem finansowym, które chroni właścicieli nieruchomości przed różnymi ryzykami i szkodami. Oto kilka istotnych informacji dotyczących ubezpieczeń nieruchomości:

 1. Polisa ubezpieczeniowa: Ubezpieczenie nieruchomości jest zawarte w ramach polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje ochronę przed różnymi rodzajami szkód, takimi jak pożary, zalania, kradzieże, wandalizm, trzęsienia ziemi czy inne nieprzewidziane zdarzenia.
 2. Pokrycie szkód: Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości może obejmować pokrycie szkód zarówno w samym budynku, jak i w mieniu znajdującym się wewnątrz nieruchomości, takim jak meble, sprzęt elektroniczny czy inne przedmioty wartościowe.
 3. Typy polis: Istnieją różne rodzaje polis ubezpieczeniowych nieruchomości, w tym ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych, apartamentów, budynków komercyjnych czy inwestycyjnych. W zależności od rodzaju nieruchomości i indywidualnych potrzeb, można dostosować polisę do konkretnych wymagań.
 4. Ochrona dodatkowa: W ramach ubezpieczenia nieruchomości można rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak ochrona od utraty dochodów w przypadku zniszczenia nieruchomości, ochrona od odpowiedzialności cywilnej, ochrona od strat wynikających z przerwania działalności czy ochrona przed ryzykiem cybernetycznym.
 5. Ocena wartości: Przy wyborze ubezpieczenia nieruchomości istotne jest prawidłowe oszacowanie wartości nieruchomości i jej zawartości. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie wartości ubezpieczonej.
 6. Przegląd polisy: Regularne przeglądy polisy ubezpieczeniowej nieruchomości są ważne, aby upewnić się, że pokrycie i suma ubezpieczenia są aktualne, biorąc pod uwagę zmiany w wartości nieruchomości oraz ewentualne zmiany w potrzebach ochrony.

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, zaleca się skonsultowanie się z lokalnymi ubezpieczycielami, którzy będą w stanie dostarczyć bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnych polis i doradzić w wyborze odpowiedniej ochrony zgodnej z indywidualnymi potrzebami.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Jak ubezpieczyć dom?

Aby ubezpieczyć dom, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ swoje potrzeby: Przed rozpoczęciem poszukiwań ubezpieczenia domu, określ swoje potrzeby i wymagania. Zastanów się, jaką ochronę chcesz uzyskać, czy chcesz pokrycie tylko dla budynku, czy także dla zawartości domu, oraz czy potrzebujesz dodatkowej ochrony na wypadek straty dochodów czy odpowiedzialności cywilnej.
 2. Porównaj oferty ubezpieczycieli: Skontaktuj się z różnymi ubezpieczycielami i poproś o oferty ubezpieczenia domu. Porównaj pokrycie, sumy ubezpieczenia, warunki i składki oferowane przez różne firmy. Możesz również skorzystać z porównywarek ubezpieczeń online, które pomogą Ci znaleźć najlepszą ofertę.
 3. Oszacuj wartość nieruchomości: Dokładnie oszacuj wartość nieruchomości, aby wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia. Warto uwzględnić zarówno wartość budynku, jak i zawartość domu, taką jak meble, sprzęt elektroniczny, ubrania itp.
 4. Wybierz odpowiednią polisę: Na podstawie porównania ofert wybierz polisę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Upewnij się, że polisa zapewnia ochronę przed najważniejszymi ryzykami, takimi jak pożary, zalania, kradzieże itp.
 5. Ustal warunki polisy: Zapoznaj się uważnie z warunkami polisy, aby zrozumieć, jakie są pokryte szkody, jakie są limity polisy, jakie są wymagane dokumenty i procedury zgłoszeniowe w przypadku szkody, a także jakie są wyłączenia i ograniczenia pokrycia.
 6. Skontaktuj się z ubezpieczycielem: Skontaktuj się z wybranym ubezpieczycielem i omów szczegóły dotyczące ubezpieczenia domu. Zadaj pytania, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, i upewnij się, że masz pełne zrozumienie warunków polisy.
 7. Złóż wniosek i dokonaj płatności: Po wyborze polisy i omówieniu jej szczegółów złoż wniosek o ubezpieczenie domu. Po zaakceptowaniu wniosku dokonaj płatności składki ubezpieczeniowej.
 8. Przeglądaj regularnie polisę: Regularnie przeglądaj swoją polisę ubezpieczenia domu, aby upewnić się, że jest aktualna i adekwatna do zmieniających się potrzeb i wartości nieruchomości.

Jak ubezpieczyć mieszkanie?

Aby ubezpieczyć mieszkanie, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ swoje potrzeby: Przed rozpoczęciem poszukiwań ubezpieczenia mieszkania, określ swoje potrzeby i wymagania. Zastanów się, jaką ochronę chcesz uzyskać, czy potrzebujesz ubezpieczenia tylko dla budynku czy także dla zawartości mieszkania, oraz czy potrzebujesz dodatkowej ochrony na wypadek straty dochodów czy odpowiedzialności cywilnej.
 2. Porównaj oferty ubezpieczycieli: Skontaktuj się z różnymi ubezpieczycielami i poproś o oferty ubezpieczenia mieszkania. Porównaj pokrycie, sumy ubezpieczenia, warunki i składki oferowane przez różne firmy. Możesz również skorzystać z porównywarek ubezpieczeń online, które pomogą Ci znaleźć najlepszą ofertę.
 3. Oszacuj wartość mieszkania: Dokładnie oszacuj wartość mieszkania, aby wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia. Warto uwzględnić zarówno wartość samych ścian i instalacji w mieszkaniu, jak i wartość zawartości, takiej jak meble, sprzęt elektroniczny, ubrania itp.
 4. Wybierz odpowiednią polisę: Na podstawie porównania ofert wybierz polisę, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom. Upewnij się, że polisa zapewnia ochronę przed najważniejszymi ryzykami, takimi jak pożary, zalania, kradzieże itp.
 5. Ustal warunki polisy: Zapoznaj się uważnie z warunkami polisy, aby zrozumieć, jakie są pokryte szkody, jakie są limity polisy, jakie są wymagane dokumenty i procedury zgłoszeniowe w przypadku szkody, a także jakie są wyłączenia i ograniczenia pokrycia.
 6. Skontaktuj się z ubezpieczycielem: Skontaktuj się z wybranym ubezpieczycielem i omów szczegóły dotyczące ubezpieczenia mieszkania. Zadaj pytania, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, i upewnij się, że masz pełne zrozumienie warunków polisy.
 7. Złóż wniosek i dokonaj płatności: Po wyborze polisy i omówieniu jej szczegółów złoż wniosek o ubezpieczenie mieszkania. Po zaakceptowaniu wniosku dokonaj płatności składki ubezpieczeniowej.
 8. Przeglądaj regularnie polisę: Regularnie przeglądaj swoją polisę ubezpieczenia mieszkania, aby upewnić się, że jest aktualna i adekwatna do zmieniają

Jak ubezpieczyć działkę?

Ubezpieczenie działki może obejmować różne aspekty, w zależności od indywidualnych potrzeb i rodzaju działki. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby ubezpieczyć działkę:

 1. Skonsultuj się z ubezpieczycielem: Skontaktuj się z lokalnym ubezpieczycielem i omów swoje potrzeby dotyczące ubezpieczenia działki. Ubezpieczyciel będzie w stanie doradzić, jakie rodzaje pokrycia są dostępne i jakie ryzyka można objąć ubezpieczeniem.
 2. Określ rodzaj ubezpieczenia: W zależności od rodzaju działki i jej przeznaczenia, istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń, które można rozważyć. Może to obejmować ubezpieczenie od pożaru, ubezpieczenie od szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi (np. powodzie, trzęsienia ziemi), ubezpieczenie od kradzieży lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właściciela działki.
 3. Ocena wartości: Oszacuj wartość działki i jej zawartości, jeśli dotyczy. Jeśli na działce znajdują się budynki, infrastruktura czy inne wartościowe przedmioty, uwzględnij je przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.
 4. Przeglądaj warunki polisy: Dokładnie przeglądaj warunki polisy ubezpieczeniowej działki. Zwróć uwagę na pokrycie, wyłączenia, limity polisy oraz procedury zgłaszania szkód.
 5. Złóż wniosek i dokonaj płatności: Po wybraniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej działki złoż wniosek o ubezpieczenie i dokonaj płatności składki ubezpieczeniowej.
 6. Przeglądaj regularnie polisę: Regularnie przeglądaj swoją polisę ubezpieczeniową działki i aktualizuj ją w razie potrzeby, tak aby była adekwatna do zmieniających się warunków i wartości działki.

Ważne jest skonsultowanie się z lokalnymi ubezpieczycielami i omówienie szczegółów ubezpieczenia działki, aby uzyskać bardziej precyzyjne informacje i dopasować polisę do indywidualnych potrzeb i warunków działki.

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń na 731 222 310
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji
  poniedziałek-piątek 9:00-17:00   Aplikacja Interpolisa.pl

   Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

   Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

   Pobierz z GOOGLE PLAY

   Opinie naszych klientów

   Natural Pharmacy
   Natural Pharmacy
   2024-06-05

   Nie polecam tej firmy, kupujecie u nich oc krótkoterminowe a oni ich nie płacą, potem firmy wysyłaja do was wezwania. Po zerwaniu umowy współpracy nie oddają nadpłaconych pieniędzy.

   Krystian Mikulski
   Krystian Mikulski
   2024-06-04

   Tańsze ubezpieczenie niż w salonie, dziękuje.

   Krzysztof Besztak
   Krzysztof Besztak
   2024-05-12

   Beznadziejna obsługa klienta nie polecam wręcz odradzam

   Grzegorz Cepiel
   Grzegorz Cepiel
   2023-09-05

   Bardzo dobra współpraca!
   Polecam wszystkim!

   Piotr Mysłek
   Piotr Mysłek
   2023-08-18

   kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

   Barbara Mikulska
   Barbara Mikulska
   2023-08-18

   Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

   Bartosz Wójcik
   Bartosz Wójcik
   2023-07-03

   Mało profesjonalne podejście do klienta.

   hdi
   warta
   agro
   wiener
   loga5
   loga4
   logo 3
   generali
   interisk
   uniqua
   link
   logo 2
   logo
   Client 5
   Client 4
   Client 3
   Client 2
   Client 1