EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne – co wybrać?

Wybór między Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) a ubezpieczeniem turystycznym zależy od wielu czynników, takich jak miejsce podróży, planowane aktywności i osobiste preferencje. Oto porównanie obu opcji:

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

Zalety:

 1. Koszty leczenia: Pokrywa podstawowe koszty leczenia w publicznych placówkach zdrowia w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.
 2. Cena: Bezpłatna dla obywateli UE posiadających ubezpieczenie zdrowotne w kraju ojczystym.
 3. Dostępność: Łatwo dostępna i honorowana w wielu krajach UE.

Wady:

 1. Zakres pokrycia: Ograniczona do publicznego systemu opieki zdrowotnej; nie pokrywa prywatnych placówek ani usług.
 2. Koszty dodatkowe: Nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju, ratownictwa górskiego, ani innych usług nierefundowanych w danym kraju.
 3. Brak pokrycia dla niektórych usług: Nie obejmuje takich kosztów jak leczenie stomatologiczne, transport medyczny powrotny do kraju, utrata bagażu czy odwołanie podróży.

Ubezpieczenie turystyczne

Zalety:

 1. Szeroki zakres pokrycia: Może obejmować koszty leczenia zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach zdrowotnych, transport medyczny, ratownictwo, a także ubezpieczenie od utraty bagażu, odwołania podróży i odpowiedzialności cywilnej.
 2. Elastyczność: Możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, w tym uwzględnienie aktywności sportowych czy ekstremalnych.
 3. Kompleksowa ochrona: Zapewnia ochronę przed wieloma ryzykami związanymi z podróżą, nie tylko zdrowotnymi.

Wady:

 1. Koszt: Płatne, z różnymi stawkami w zależności od zakresu ochrony i długości podróży.
 2. Złożoność wyboru: Może być trudne do zrozumienia i porównania różnych ofert ubezpieczycieli.
 3. Wyłączenia: Mogą występować wyłączenia i limity odpowiedzialności, które mogą wpłynąć na pokrycie niektórych kosztów.

Co wybrać?

Kiedy wybrać EKUZ:

 • Jeśli podróżujesz głównie po krajach UE i korzystasz z publicznego systemu opieki zdrowotnej.
 • Jeśli masz ograniczony budżet i nie potrzebujesz dodatkowych usług, takich jak transport medyczny czy ubezpieczenie bagażu.

Kiedy wybrać ubezpieczenie turystyczne:

 • Jeśli planujesz podróże poza UE lub do krajów, gdzie EKUZ nie obowiązuje.
 • Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie potencjalne koszty związane z podróżą, w tym koszty leczenia w prywatnych placówkach, transportu medycznego, utraty bagażu czy odwołania podróży, będą pokryte.
 • Jeśli angażujesz się w ryzykowne aktywności lub sporty ekstremalne.

W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być posiadanie zarówno EKUZ, jak i dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę podczas podróży.