Nowy rok 2023 przyniesie pewne znaczące zmiany w prawie drogowym i karaniu kierowców jeżdżących niezgodnie z przepisami. Od grudnia tego roku wejdą w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. Samochód stracić ma każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Jest to rewolucyjna zmiana jak na polskie ustawodawstwo co także będzie się wiązało ze stworzeniem pewnego logistycznego zaplecza umożliwiającego egzekwowanie tego prawa.

Przepis jest konsekwencją nowelizacji Kodeksu karnego. Zgodnie z tym co przeczytamy z ustawą przepisy dotyczące konfiskaty wejdą w życie po upływie roku od jej ogłoszenia, czyli 13 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że policja tymczasowo będzie zajmować auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Jeżeli nie będzie wypadku, a jedynie prowadzenie w stanie nietrzeźwości sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach.

Ustawa przewiduje także przepadek równowartości auta jeśli nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd którym nie był jedynym właścicielem bądź zostało ono zniszczone lub sprzedane. Według przepisów za równowartość uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu.

Dlatego kierowcy muszą być przygotowani na zmiany i być świadomi zmieniającej się sytuacji prawnej. Niech każdy pomyśli kilka razy, nim wejdzie za kółko!