Prudential cały czas wypłaca świadczenia z zakupionych przed wojną polis. Nim nastał ten światowy konflikt firma podpisała ponad cztery tysiące polis na życie. Jednak z racji na sytuację geopolityczną realizacja świadczeń musiała zostać przerwana.

Dziś Prudential realizuje wypłaty w stosunku do spadkobierców osób uposażonych. Za sprawą wytężonej pracy specjalistów udało się już zweryfikować ponad połowę z liczby uprawnionych osób. Zadanie to przez ostatnie pięć lat realizowała powołana przez firmę fundacja „Przezorność”, która już wypłaciła łącznie ponad 4 miliony złotych świadczeń. Z tego powodu, że wielu spadkobierców nie udało się odnaleźć, a środki wciąż czekały na realizację, firma postanowiła wydać je na cele społeczne. W taki sposób wsparto muzeum POLIN czy pokryto koszty budowy centrum edukacyjnego Sue Ryder.

Jest to spore osiągnięcie w realizowaniu zawartych polis, co bardzo pozytywnie wpływa na wiarygodność firmy oraz umacnia jej markę.