Jeśli planujesz zaciągnąć duży i długoterminowy kredyt, to koniecznie pomyśl o nabyciu odpowiedniego ubezpieczenia. Kiedy ta propozycja padnie z ust doradcy koordynującego umowę kredytową, to absolutnie nie bagatelizuj tej propozycji, gdyż może ona uratować Ciebie lub Twoich bliskich.

Przede wszystkim ubezpieczenie będzie dobrym wsparciem w sytuacji, gdy stracisz pracę.  Ubezpieczenie pokryje bieżące raty, bez konieczności nadszarpnięcia budżetu domowego, gdy będziesz szukał nowego miejsca zatrudnienia.

Druga ważna opcja będzie przydatna w sytuacji, gdy nagle Ciebie zabraknie na tym świecie i pozostaną po Tobie liczne sprawy majątkowe do uregulowania – w tym także kredyty. Ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy sprawi, że w całości lub w części zobowiązanie zostanie spłacone. Kiedy bank dowie się o zaistniałej sytuacji wystąpi do ubezpieczyciela o wypłatę odpowiedniej kwoty. Jakiekolwiek formalności ze strony najbliższych w celu uregulowania zobowiązania nie będą konieczne.

Warto o takim ubezpieczeniu pomyśleć, bo w stosunku do wszystkich opłat związanych z kredytami jest to niewielkie dodatkowe zobowiązanie, a może naprawdę ułatwić wiele spraw.