Jesteś osobą starającą się o nabycie polisy na życie? W takim wypadku firma ubezpieczeniowa ma prawo skontrolować stan zdrowia osoby z którą będzie podpisywać odpowiednie dokumenty. W szczególności taka procedura ma na znaczeniu, jeśli jesteś osobą starszą, leczącą się przewlekle lub firma udzieliła Ci świadczenia z tytułu innej polisy na leczenie czy rehabilitację.

Firma ubezpieczeniowa występuje o oddzielenie przebiegu leczenia choroby do odpowiedniego podmiotu zajmującego się działalnością leczniczą. Prawo wystąpienie o takie informacje przysługuje podmiotom mające prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

Wniosek musi zawierać zgodę ubezpieczonego wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody. Od 1 maja 2020 r. zniesiono obowiązek dołączania zgody pacjenta do wniosku, więc oświadczenie ubezpieczyciela o posiadaniu takiego dokumentu jest wystarczające.   

Udzielający informacji ma prawo pobrać za nią opłatę w wysokości 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Podobne pismo może być skierowane do NFZ, w przypadku gdy osoba, której wniosek dotyczy korzystała ze świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiedź na wniosek powinna przyjść w przeciągu czternastu dni.