Zeszły rok przyniósł uchwalenie przepisów łączących cenę polisy OC z wystawionymi mandatami. Od czerwca towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymają dostęp do tych oficjalnych danych, aby móc wyliczać składkę ubezlieczenia OC.

Na samym wstępie warto przypomnieć, że możliwość sprawdzania historii przestępstw i wykroczeń drogowych przez ubezpieczycieli została wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2328).

Specjaliści zwracają uwagę na inną zmianę prawną, która zwiększy możliwości oceny ryzyka przez ubezpieczycieli. Przepisy uchwalone w grudniu 2021 r. zmieniają termin usunięcia z centralnej ewidencji kierowców (CEK) ważnych informacji o otrzymanej liczbie punktów karnych. Niedawne zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) wydłużyły wspomniany termin usunięcia danych z roku do dwóch lat.