Warto dbać o ciągłość ubezpieczenia obowiązkowego. Jeśli to zostanie dopilnowane przez kierowcę wtedy będą możliwe do uzyskania następujące korzyści:

  • błędne przeświadczenie o kontynuacji polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela pojazdu,
  • brak ubezpieczenia pojazdu, który nie jest użytkowany
  • kłopoty w opłaceniu raty składki za polisę OC.

Przy pierwszej okoliczności należy pamiętać, że pojazd kupiony od osoby trzeciej trzeba ubezpieczyć tak, aby nowa polisa obowiązywała od następnego dnia po upływie terminu starej polisy, wystawionej na poprzedniego. Dbajmy o kontynuację ubezpieczenia przed upływem ważności poprzedniej polisy – wyjaśnia rzecznik UGF.

Dalej ważną sprawą jest brak konieczności posiadania ważnej polisy OC dotyczącej pojazdu, który jest niesprawny technicznie i nie znajduje się w użytkowaniu. Takie okoliczności nie mają znaczenia dla ustawowego obowiązku i tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, bez względu na jego stan techniczny i fakt użytkowania lub nie. Obowiązek posiadania ważnego OC istnieje!

Po trzecie, przypadek braku ważnej polisy OC to nieopłacenie pełnej składki za ubezpieczenie. Polisa OC zostanie przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy tylko w przypadku opłacenia wszystkich rat składki za ubezpieczenie. Brak zapłaty którejkolwiek z rat do końca okresu ubezpieczenia, oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia wraz z upływem okresu, na który zostało wykupione.

Za szczelność systemu ubezpieczeń OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta wykonuje to zadanie, przede wszystkim korzystając z zaawansowanych narzędzi informatycznych pozwalających na analizę baz danych o pojazdach i polisach.

Kiedy dojdzie do wykrycie braku ubezpieczenia lub braku jego ciągłości, posiadacz pojazdu proszony jest przez UFG o przedstawienie dowodu posiadania polisy albo dokumentów potwierdzających, że pojazd został sprzedany lub  zdemontowany i wyrejestrowany. Brak takich dokumentów sprawia, że kierowca musi wnieść do Funduszu opłatę, której wysokość zależy od rodzaju pojazdu i długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.