Jesienne ubezpieczenia dla rolników są obecnie sprzedawane w specjalnym trybie, aby dotrzeć z ofertą do jak najszerszej grupy zainteresowanych. W tym roku pula środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych została zwiększona do 900 mln zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, pomoc państwowa udzielana w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych jest obniżana o 50%.

Chcąc sobie zagwarantować pełne świadczenie gospodarz musi mieć polisę zabezpieczającą 50 % powierzchni upraw z wyłączeniem łąk i pastwisk. Dotyczy to również ubiegania się o kredyt preferencyjny (oprocentowany w wysokości 0,5 proc. w skali roku) na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej.

Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z środków publicznych sięgają sporo ponad pięćdziesiąt procent jej bazowej wartości. Maksymalne sumy ubezpieczenia określa minister rolnictwa co roku za pomocą rozporządzenia. Producent rolny może  zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumy niższe niż określone w  rozporządzeniu. W takiej sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będzie odpowiednio niższa.