Kupno samochodu to przyjemność, ale także obowiązki. Tym bardziej, jeśli nabywamy auto używane. Trzeba dopilnować wszelkich starań, aby nie okazało się, że zostaliśmy oszukani. Niestety jak wykazuje praktyka, bardzo często sprzedający chcą wprowadzić w błąd kupującego, co do kwestii posiadanego ubezpieczenia OC.

Zazwyczaj jeśli sprzedający posiadał OC i nie wygasło przed zbyciem pojazdu, to przechodzi ono na nowego właściciela. Sprzedający zapewnia o tym często ustnie nabywającego. Ważne jest, aby przy nabyciu auta otrzymać obowiązujące ubezpieczenie OC oraz sprawdzić czy umowa nie została wypowiedziana wcześniej, a my nie otrzymujemy bezwartościowego świstka papieru. Należy pamiętać, że to na kierowcy leży obowiązek zarządzania ubezpieczeniem OC i nie wolno zawsze wierzyć na słowo.

Ta łatwowierność może być opłakana w skutkach. W najmniej uciążliwym wariancie po prostu zapłacimy karę za brak posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. W najgorszym będziemy zmuszeni pokryć koszty naprawy lub leczenia powypadkowego. Dlatego nie ma co gdybać i warto sprawdzić posiadane dokumenty i zweryfikować ich autentyczny stan u ubezpieczyciela!