Zakup ubezpieczenia rolniczego to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na osobach zajmujących się tego typu aktywnością zawodową. Przede wszystkim ubezpieczeniem muszą być objęte budynki o charakterze rolniczym. Będzie ono szczególnie przydatne, gdy dojdzie do jakiegoś losowego, niespodziewanego zdarzenia: pożaru, powodzi, huraganu czy gradu.

Jak to przy ubezpieczeniach bywa, kluczem to pełnej satysfakcji z posiadanego zabezpieczenia jest odpowiednio dobrana oferta. Wysokość należnego odszkodowania może istotnie różnić się w zależności od tego, czy planowana jest odbudowa lub naprawa budynku. Istotne też jest czy gospodarz nie zamierza podejmować obudowy, naprawy lub remontu zniszczonych budynków rolniczych. Jeśli to pierwotnie nie będzie ustalone, otrzymana kwota odszkodowania może okazać się bardzo odbiegająca od realnych potrzeb.

Jeśli nie ma miejsca po szkodzie odbudowa, to zakład ubezpieczeń ustala wartość szkody na podstawie własnych cenników, umniejszając odszkodowanie o zużycie techniczne budynku, liczone od początku jego istnienia. Obowiązkowo w takich przypadkach jest zawierana adnotacja o rzeczywistej wartości budynku. Zużycie określone  w polisie jest określane w sposób procentowy i potem w przypadku szacowania wypłaty odszkodowania tę wartość bierze przede wszystkim.

Natomiast w przypadku odbudowy podstawą do zrealizowania odszkodowania jest załączony do ubezpieczenia kosztorys odbudowy. Dokument ten musi odzwierciedlać koszty związane z odbudową lub remontem stosownie do zasad kalkulacji i cen robót budowlanych obowiązujących w budownictwie.

Jeśli chodzi o górną granicę wypłaty odszkodowania, to jest ona uzależniona od kwoty ubezpieczenia i wysokości składek. Ubezpieczyciel nie jest w żaden sposób zobowiązany do tego, aby budynek został przywrócony do stanu przed zdarzeniem.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *