Grupowe ubezpieczenia na życie są popularne w miejscach pracy. Jest to jedno z ogniw pakietu socjalnego oferowanego przez pracodawcę. Są firmy, w których grupowe ubezpieczenie na życie jest darmowe, jednak w niektórych miejscach trzeba za nie zapłacić zazwyczaj niewielką opłatę w skali miesiąca. Takie ubezpieczenie na życie daje?

Po samej nazwie już można się domyśleć, że grupowe ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną więcej, niż jednego człowieka. Są to zazwyczaj pracownicy danej instytucji czy klienci banku. Co ważne ubezpieczyciel nie zna dokładnie ich danych i musi uwzględniać jeszcze takie czynniki jak możliwości finansowe i wiek przy wystawianiu polisy. Przede wszystkim jest korzyścią jest umiarkowany stopień ochrony oraz relatywnie niska miesięczna składka.

Pod kątem finansowym osoby objęte ochroną ubezpieczeniem w przedziale od 50 000 do 100 000 zł. Zaletą tego rozwiązania jest to, że składka jest potrącana z pensji i nie trzeba pamiętać o przelewie oraz objęcie karencją partnera osoby ubezpieczonej. Natomiast jeśli przeanalizujemy wady, to jedną z nich jest mała elastyczność w dopasowaniu się pod indywidualne potrzeby. Okres ochrony zazwyczaj w standardowym pakiecie obejmuje 12 miesięcy. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *