Każdy pojazd, który nie został wyrejestrowany musi posiadać ważną polisę OC. Nie jest ważne, czy w tym czasie jest używany, czy ulega korozji na prywatnym placu pod wpływem słońca z racji niemożliwości sprawnego funkcjonowania.

Zawarcie umowy   ubezpieczenia OC  jest  obowiązkowe  dopóty, dopóki   pojazd   ten   nie   zostanie   w należyty   sposób   wycofany   z ruchu, na mocy odpowiednio funkcjonujących przepisów prawa krajowego. Takie jest właśnie stanowisko TSUE, które bardzo często musi rozstrzygać w sprawach, gdy właściciele są wzywani do nabycia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów z których nie korzystają.

Trybunał podkreśla, że mianem „pojazdu” jest niezależne od użytku, jaki czyni się lub można czynić z danego pojazdu, czy też od zamiaru jego właściciela lub innej osoby rzeczywistego korzystania z niego. Możliwości techniczne z biegiem czasu mogą ulec zmianie i nawet po pewnym czasie pojazd może ponownie być sprawny. Oznacza to, że niezdolność do użytkowania pojazdu jest mocno subiektywna. Warto zaznaczyć, że trzymanie pojazdu z zamiarem zniszczenia go, nie zwalnia z posiadania ubezpieczenia OC.

Dobrze jest być świadomym tych przepisów, gdyż bardzo często ta kwestia jest poruszana i przewija się wśród właścicieli pojazdów. Oznacza to, że samochód musi być bezwzględnie ubezpieczony, niezależnie od tego co się z nim dzieje i w jakim jest stanie. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *