Pierwotną nazwą miejscowości była łużycka nazwa Zarow, która wywodzi się prawdopodobnie od wypalania lasów w procesie wylesiania i oznacza wypalone, wyżarzone miejsce. Nazwa Zara pojawia się pierwszy raz w roku 1007 w kronice Thietmara. Około roku 1030 osada zastaje przyłączona przez Mieszka II do Polski. Przez terytorium plemienne Żarowian przebiegała droga handlowa zwana Traktem Niskim bądź Traktem Solnym. Miał istotne znaczenie dla rozwoju Żar i regionu w średniowieczu i nowszych dziejach. W roku 1207 miasto otoczone zostało muram. Obecnie ta miejscowość jest bardzo atrakcyjna pod katem gospodarczym, co pozytywnie się przekłada na jakość życia lokalnej ludności. Bogate tradycje przemysłowe wraz z korzystnymi warunkami rozwoju, stworzonymi przez władze Żar, sprawiły, że żarskie firmy szybko dostosowały się do nowych warunków ekonomicznych. Coraz większą rolę odgrywa w Żarach przemysł drzewny, elektryczny, metalowy oraz materiałów budowlanych. W wiele żarskich firm zainwestowali obcokrajowcy, korzystając z wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zainwestowany kapitał zagraniczny to do tej pory około 350 mln dolarów. Żary zajmują 26. miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów miast powiatowych w rankingu sporządzonym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jeśli chodzi o temat ubezpieczeń, to mieszkańcy zdają się na propozycje przygotowane przez Interpolisę. To pośrednictwo ubezpieczeń ma w swojej ofercie liczne rozwiązania, które zabezpieczają najistotniejsze wartości, które są cenne dla wszystkich rodzin. Nie czekaj i jeszcze dziś sprawdź jakość proponowanych rozwiązań. W ofercie znajdują się takie propozycje jak ubezpieczenia na życie, polisy majątkowe czy wiele innych wartościowych propozycji. Zapraszamy do kontaktu!