Turyści coraz intensywniej walczą o swoje prawa. Do Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej skarg turystów, którzy nie są wstanie otrzymać wypłat z ubezpieczenia po wypadku, w sytuacji wymagającej leczenia lub z powodu odwołania lotu. W 2017 r. do Rzecznika trafiły 243 wnioski (215 o podjęcie interwencji, 28 o polubowne postępowanie). Stanowiło to wzrost względem roku ubiegłego o 56 proc. – w 2016 r. liczba wniosków wynosiła 156 i była identyczna jak ta w 2015 r. Od 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać owe przepisy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, które poszerzają obowiązek udzielenia podróżnemu informacji o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, m.in.o dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rezygnacji rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci. Zmieni to na pewno sytuację na rynku ubezpieczeń i prowadzonych usług. Jeśli chcesz korzystać z usług ubezpieczycieli, którzy nie sprawiają problemów przy wypłacie odszkodowania, to zapytaj o najlepsze ubezpieczenie OC specjalistów Interpolisy! Ponad 20 lat na rynku sprawia, że wiedzą oni jak dobrze dobierać ubezpieczenia swoim klientom. Przekonaj się sam, że jest to kontakt, który opłaca i dobrze procentuje!