W środowisku małych przedsiębiorców bardzo dużą dyskusję wzbudziło wprowadzenie usługi split payment, która ma rozdzielać kwotę wprowadzanych pieniędzy z podziałem na kwotę netto oraz kwotę na zapłacenie zobowiązań, która miałaby trafiać na osobne konto. Przedsiębiorcy boją się, że taki podział funduszy może zachwiać ich płynnością finansową. Teraz pojawiają się interpretacje stosowania tego narzędzie przez różne instytucje. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wydało komunikat w zakresie regresu ubezpieczeniowego w temacie split payment: “Niewątpliwie stanowisko Ministerstwa Finansów należy uznać za słuszne. Niemniej jednak pozostają jeszcze kwestie, które resort finansów będzie musiał wyjaśnić, aby wyeliminować ewentualne sprzeczności w interpretacji nowych przepisów. Dotyczy to przykładowo solidarnej odpowiedzialności oraz sposobu odzyskania błędnie wpłaconych środków na rachunek VAT” Komunikat ten powstał na prośbę Federacji Polskich Przedsiębiorców, która dba o to, aby przedsiębiorcy mogli czuć się bezpiecznie w zakresie swojej działalności. Natomiast Interpolisa bardzo chętnie pomoże w zakresie nabywania nowych ubezpieczeń, które są równie ważne w każdej firmie.