Powiat zduńskowolski powstał w 1999 roku. Główną siedzibą powiatu jest Zduńska Wola. Prawa miejskie otrzymała w 1825 roku, jednak historia osadnictwa na terenach Zduńskiej Woli sięga XIV wieku. Od XIX wieku miasto prężnie rozwijało się jako ośrodek przemysłu włókienniczego, zaś w dwudziestoleciu międzywojennym – jako węzeł kolejowy będący częścią magistrali węglowej. Na stan liczebności na dzień 31 grudnia 2008 roku miasto miało 43 969 mieszkańców. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wiedzą jak bardzo liczy się bezpieczeństwo i chcą wiedzieć jakie ubezpieczenia są najlepsze. W mieście bardzo sporym zainteresowaniem cieszy się oferta Interpolisy – pośrednika ubezpieczeniowego, obsługującego klientów nie tylko w województwie łódzkim. Warto zapoznać się z ubezpieczeniami OC samochodowymi lub polisami na życie. Każda oferta jest przedstawiona w sposób zrozumiały i przejrzysty, aby każdy mógł świadomie podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Jesteśmy pewni, że wysokość proponowanych składek i zakres ochrony naszych produktów spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów!