Polska Izba Ubezpieczeń postuluje o dostęp do CEPiK. Dzięki tym danym Towarzystwa Ubezpieczeń mogłyby skuteczniej taryfować kierowców, obciążając wyższą składką osoby posiadające większą ilość mandatów i punktów karnych, gdyż uchodzą za osoby zwiększające niebezpieczeństwo na drodze. Zdaniem PIU dostęp do takich informacji byłoby korzystne dla mniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, które mają ograniczone możliwości w weryfikowaniu kierowców. Duże zastrzeżenia w tej kwestii ma Ministerstwo Cyfryzacji, które uważa, iż informacje o przyznanych mandatach i punktach karnych są danymi wrażliwymi, które nie powinny trafiać w ręce instytucji komercyjnych. Tak jednoznaczne stanowisko urzędników na obecną chwilę zamyka drogę do CEPiK i towarzystwa będą musiały znaleźć inne sposoby do weryfikowania klientów.