Rzecznik Finansów analizując proces przyznawania odszkodowań komunikacyjnych nie oszczędzał gorzkich słów w przedstawionym raporcie do KNF. Przedstawiony raport zaznacza, iż towarzystwa ubezpieczeniowe notorycznie zaniżają wypłacane świadczenia. Rzecznik Finansów proponuje włączenie w proces wyceny niezależnego rzeczoznawcy, który mógłby rozwiewać wątpliwości, które mogą pojawiać się w takich sytuacjach. Jednak branża ubezpieczeniowa jak i KNF są zdania, iż wprowadzenie kolejnego podmiotu w proces wyceny szkody może przełożyć się na zwiększenie składek, co będzie i tak niekorzystne dla kierowców. KNF w tej dyskusji zaznacza, że beneficjentami stają się sami rzeczoznawcy, którzy będą mogli generować większe zyski na dodatkowych sprawach, zgłaszanych przez indywidualnych kierowców. Spór wokół wypłaty świadczeń jest bardzo duży i prawdopodobnie szybko nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron. Jedynie co pozostaje to ostrożna jazda, która nie zmusi kierowców do uruchamiania środków z ubezpieczenia.