Kierowcy z coraz większą ciekawością przyglądają się możliwościom jakie dają spersonalizowane ubezpieczenia komunikacyjne. Zezwalając na badanie swojego stylu jazdy za pośrednictwem specjalnej aplikacji, kierowca może wypracować dla siebie kolejne, dodatkowe zniżki. Obecnie ta usługa jest proponowana przez LINK4 oraz ERGO Hestię, choć kwestią czasu jest, jak opcja ta będzie dostępna u innych ubezpieczycieli. Zainteresowanie wzbudza również fakt, czy udostępniane informacje o kierowcy nie zakrawają o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Aby w tej materii nie było wątpliwości, GIODO wraz z Instytutem Matematycznym PAN przeanalizują zbierane przez aplikację treści i stworzą zręby pod przyszłe przepisy, które będą prawnie regulować działanie tego systemu. Ma to zapobiec nadużywania prywatności kierowców przez wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które mogłyby wykorzystać wiedzę o kliencie w jeszcze inny sposób, niż wyliczanie składki OC. Jeśli chciałbyś skorzystać z takiego rozwiązania lub wyliczyć dla siebie składkę w tradycyjny sposób, to zapraszamy do kontaktu z doradcami firmy Interpolisa! Zaproponujemy Ci produkty oferowane przez znane i cenione towarzystwa ubezpieczeniowe! OC, które sprzedajemy zadowala kierowców indywidualnych, przedsiębiorców oraz handlarzy pojazdów. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego!