Sejmowa komisja finansów publicznych popiera pomysły zwiększające ochronę klientów zawierających umowy o ubezpieczenia. Narzędziem pomagającym w zabezpieczeniu praw obywateli ma służyć nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu wiceminister finansów zaznaczał, iż projekt ustawy odnosi się dyrektywy unijnej regulującej dystrybucję produktów ubezpieczeniowych. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie to, na mocy ustawy klient będzie musiał otrzymywać odpowiednie informacje związane z ubezpieczeniem jak i jego dystrybutorze. Ponadto już na poziomie ustawy dystrybutor będzie zobowiązany do rzetelnej obsługi klienta, aby zabezpieczyć jego interes. Proces informowania o produktach ubezpieczeniowych będzie musiał być tak zbudowany, aby był zrozumiały i przejrzysty. Ustawa również będzie zobowiązywać dystrybutorów do ujawnienia rodzaju wynagrodzenia za sprzedaż konkretnego pakietu ubezpieczenia. Jeśli poszukujesz dobrej i profesjonalnej obsługi przy zakupie ubezpieczenia, to koniecznie musisz skorzystać z usługi firmy Interpolisa! Właśnie tutaj zakupisz najlepsze rozwiązania finansowe proponowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe oc! Co ważne, wszystkie formalności bez większego problemu będziesz mógł załatwić drogą mailową, bez konieczności odwiedzania centrali w Radomsku. Pozwala to specjalistom Interpolisy dotrzeć do szerokiego grona klientów w całym kraju!