Jak wykazują zestawienia wypłacanych odszkodowań, to największe sumy nie trafiają do osób poszkodowanych w wypadku lub na pokrycie kosztów naprawy pojazdów. Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego najwyższe kwoty trafiają do osób, które są poszkodowane pośrednio. Są to bliscy ofiar wypadków komunikacyjnych. Starają się oni o zadość uczynienie za ból i cierpienie wywołane utratą krewnego.

W 2015 roku padl rekord wypłacanych świadczeń. UFG wypłaciło łącznie 95 mln złotych 85% tej wielkiej kwoty stanowiły wypłaty za szkody osobowe oraz świadczenia zdrowotne. Jak wskazują eksperci, odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie wzrastać w związku z korzystniejszymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Doprowadzi to do wzrostu składek, gdyż zakłady ubezpieczeń będą musiały posiadać więcej funduszy na wypłaty jak i prowadzenie swojej działalności.

W związku z powstałą sytuacją na rynku, musisz dobrze przeanalizować dostępne polisy ubezpieczeniowe. Ciekawe propozycje i produkty znajdziesz w ofercie przygotowanej przez Interpolisa.pl. Tutaj bez większego wysiłku zakupisz online oc krótkoterminowe na 30 dni, ubezpieczenia komunikacyjne, NNW czy ubezpieczenia nażycie. Skontaktuj się z doradcą, a na pewno znajdziesz wartościowy produkt dla siebie szybciej niż myślisz!