Brak obowiązkowego OC dla kierowców wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Na mocy ustawy właściciel pojazdu nieprzestrzegający przepisów będzie musiał zapłacić karę o łącznej wartości dwóch minimalnych wynagrodzeń. Oznacza to, że jego portfel uszczupli się średnio o ponad 3 tys. złotych. Kara za brak aktualnego OC dla ciągników samochodowych jest jeszcze dotkliwsza. Wynosi ona trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, więc jest to kwota oscylująca w wysokości 4,5 tys. złotych.

Za brak polisy OC w ubezpieczeniach komunikacyjnych sprawca wypadku poniesie większe koszty. Nie tylko będzie musiał z własnej kieszeni opłacić odszkodowanie, ale i opłacić wszelkie opłaty administracyjne związane z dochodzeniem odszkodowania przez ofiarę wypadku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaznacza, że po polskich drogach porusza się około 200 tys. nieubezpieczonych pojazdów. W ciągu roku 5500 takich pojazdów uczestniczy w wypadku drogowym, generując szkody na poziomie 50 mln złotych.

Polisa OC w ubezpieczeniach komunikacyjnych odgrywa bardzo ważną rolę. Sprawdź ofertę przygotowaną przez Interpolisa.pl i nabądź ubezpieczenie online. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną dostarczone drogą elektroniczną i będą honorowane w każdej, wymagającej tego sytuacji.