Ubezpieczenie w liczbach – 2022 rok

Zastanawialiście się jak wygląda rynek ubezpieczeń w liczbach? Jesteśmy w stanie przedstawić go Wam za pomocą danych, które udało się zgromadzić przez 365 dni ubiegłego roku.
Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2022 r. wyniosła 72,4 mld zł z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 21,5 proc., a ubezpieczenia majątkowe około 50,8 proc.
Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2022 r.

W ubiegłym roku udało się zlikwidować 1 044 546 szkód oraz zawrzeć 27 346 647. Z danych wynika również, że średnio 4 pojazdy na 100 miały szkodę, której uśredniony koszt wyniósł 9199 zł. Sytuacjaz autocasco wcale nie wygląda gorzej, w tym przypadku udało się zlikwidować 849 133 szkód oraz zawrzeć 8 509 671 umów. Dane mówią jasno, że w zakresie autocasco 10 samochodów na 100 miało
szkodę, której koszt to śr. 7552 zł.