Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na zainwestowanie w panele fotowoltaiczne. Sprawdziliśmy ile kosztuje ubezpieczenie tego źródła energii.

Roczne ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych to kwota, którą możemy porównać do ceny pojedynczego ogniwa. Inwestycja w polisę mieszkaniową może okazać się znacznie bardziej opłacalna, niż samo fotowoltaiki.

Jedno ogniwo fotowoltaiczne to koszt 500 złotych, a cała instalacja dla przeciętnego domu jednorodzinnego wynosi ok. 30 000 zł. Zniszczenie dachu – 100 000 zł i więcej. Gdy zainwestujemy w jedną z tych technologii, warto pomyśleć o ubezpieczeniu elementów instalacji. Skutecznym ratunkiem finansowym może okazać się polisa mieszkaniowa, która obejmuje paneli fotowoltaicznych – za około 400 zł rocznie

Instalacja fotowoltaiczna może być wykorzystywana zarówno w celach gospodarstwa domowego, jak i komercyjnych. Panele fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w miesiącach zimowych. Technologia ta umożliwia odsprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii firmom zajmującym się dystrybucją energii, co nie jest już możliwe, kiedy stosuje się kolektory słoneczne.

Towarzystwa oferują dwa warianty ubezpieczenia: od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich. Pierwsza formuła ma nieco węższy zakres ochrony, obejmuje on:

  • katalog zdarzeń naturalnych zawierający m. in.: grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi i zalanie;
  • szkody wyrządzone przez osoby trzecie, czyli: wandalizm, dewastacja, kradzież instalacji lub jej elementów;
  • koszty akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie,
  • koszty związane z postępem technologicznym, czyli sytuacje, w których

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *