Ubezpieczenie nagrobka

Wraz ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, coraz częściej odwiedzamy groby naszych zmarłych bliskich. Każdego roku jesienią zaczynamy dbać o nagrobki, które przypominają nam o zmarłych z naszych rodzin. W te dni warto pomyśleć nad zabezpieczeniem pomnika przez cały rok. Z pomocą może przyjść tutaj ubezpieczenie nagrobka z polisy mieszkaniowej. Jest to dodatek do ochrony domu i mieszkania.

Budowa nagrobku wiąże się z inwestycją, której koszty mogą oscylować w okolicach kilku tysięcy złotych. Bez względu na cenę nagrobka, jego zniszczenie przez różne czynniki pogodowe (takie jak wichura lub zapadanie się ziemi) czy też coraz częściej spotykaną dewastację to poważne nadszarpnięcie domowego budżetu. Za sprawą polisy mieszkaniowej z odpowiednim rozszerzeniem (o inne budowle, w tym nagrobek) możesz przynajmniej częściowo zniwelować straty finansowe, a przy okazji chronić nieruchomość, w której na co dzień mieszkasz.

Od jakich zdarzeń ubezpieczenie chroni nagrobek?

Wszystkie budowle objęte działaniem polis, są chronione w takim samym zakresie. Jeśli polisa uwzględnia 10 zdarzeń losowych oraz kradzież z włamaniem, to odnosi się to zarówno do samego mieszkania, jak i do uwzględnionego w polisie nagrobka. Od tej reguły są pewne wyjątki, opisane niżej w wyłączeniach odpowiedzialności.

Polisa mieszkaniowa chroni finansowo nagrobek od kilku zdarzeń:

 • kradzież z włamaniem (na teren cmentarza) i kradzież zwykłą,
 • dewastacje i wandalizm,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • porywisty wiatr.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

W niektórych sytuacjach towarzystwo ma prawo nie wypłacić nam odszkodowania z polisy. Tutaj również można dostrzec pewne różnice pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami. W większości polis wyłączenia jednak powtarzają się i dotyczą:

 • elementów dekoracyjnych, które nie są na trwałe przymocowane do nagrobka (np. wieńców, wazonów, zniczy, roślin doniczkowych);
 • „starzenia się” materiału, czyli skutków naturalnego niszczenia;
 • osuwania i zapadanie się ziemi;
 • zabrudzenia, np. woskiem;
 • działania dymu i sadzy;
 • szkód spowodowanych przez kamieniarzy,
 • szkód spowodowanych przez zarząd cmentarza,
 • szkód spowodowanych przez firmy pogrzebowe.

W przypadku kamieniarzy, zarządu cmentarza i firm pogrzebowych te podmioty ponoszą finansową odpowiedzialność za ewentualne straty. W pozostałych przypadkach wniosek o odszkodowanie należy kierować do ubezpieczyciela.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *