Nowe stawki za brak OC w 2024


Nowe stawki kar za brak OC Podwyższono kary nakładane za brak aktualnej polisy ubezpieczenia pojazdu – OC. Wysokość kar uzależniona jest od obowiązującej pensji minimalnej. Od początku bieżącego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 4242 zł, co oznacza, że sankcje za brak OC nałożone na właścicieli pojazdów będą następujące: W przypadku opóźnienia:

  • do 3 dni: 1700 zł,
  • od 4 do 14 dni: 4242 zł,
  • powyżej 14 dni: 8484 zł.

Należy mieć na uwadze, że od 1 lipca przewiduje się kolejne podwyżki, związane z planowanym wzrostem płacy minimalnej.