Konfiskata pojazdu po spożyciu alkoholu

Od marca tego roku zaczynają obowiązywać surowsze przepisy dotyczące m.in. konfiskaty samochodu kierowcom prowadzącym po alkoholu. Celem tej zmiany w prawie ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez zniechęcenie do jazdy na podwójnym gazie. Nowe regulacje pozwalają na konfiskatę auta po alkoholu już przy pierwszym przestępstwie. Jest to wyraźny sygnał, że państwo zdecydowanie walczy z pijanymi kierowcami.

  • Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu – od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi – grzywna w wysokości minimum 2500 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, a dodatkowo 15 punktów karnych,
  • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi – obligatoryjna kara pozbawienia wolności do 3 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat. W grę wchodzi również kara pieniężna (5000-60 000 zł) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 15 punktów karnych.

Konfiskata samochodu lub przepadek kwoty stanowiącej jego równowartość w dniu popełnienia przestępstwa będą obowiązywać w przypadku zdarzeń do których dojdzie od 14 marca tego roku. Wtedy wejdą w życie wówczas nowe przepisy Kodeksu karnego. O tym, czy w danym przypadku sąd nakaże konfiskatę samochodu za alkohol, zadecydują okoliczności zdarzenia oraz rodzaj zarzucanego czynu.

Policja nie zawsze zatrzymuje pijanych kierowców, którzy są właścicielami prowadzonego akurat pojazdu. Co jeśli dane auto nie jest własnością pijanego kierowcy, ale to on w momencie kontroli prowadził pojazd? W takiej sytuacji sąd orzeknie tak zwany przepadek równowartości wartości pojazdu sprzed wypadku. Taką możliwość sąd będzie miał np. w przypadkach użytkowania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub w ramach współwłasności.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *