Jak kupić ubezpieczenie w niedziele i święta?

Niektóre osoby nie mają innej możliwości, żeby kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, niż w dzień wolny od pracy. W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu jest Internet. Nie wszystkie osoby kupują obowiązkowe ubezpieczenie OC z odpowiednim wyprzedzeniem. Często przypominają sobie o wymaganej polisie dosłownie w ostatniej chwili albo już po zakończeniu okresu ochrony. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku ubezpieczeń OC kupionych razem z samochodem, które nie ulegają automatycznemu przedłużeniu.

Czasem właściciel pojazdu uświadamia sobie problem związany z obowiązkowym OC podczas weekendu albo święta. Jest to kłopotliwa sytuacja, ponieważ zakup przymusowego ubezpieczenia o jeden dzień później może skutkować naliczeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub wzrostem karnej opłaty. Rozwiązaniem są porównywarki ubezpieczeniowe, które w przeciwieństwie do stacjonarnych agentów, działają również podczas świąt oraz niedziel. Co więcej, klienci takich serwisów mają dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy OC w trakcie pierwszych 30 dni od jej podpisania.

Klienci porównywarek online są w stanie o dowolnej godzinie dnia i nocy wyliczyć składki OC, wybrać korzystną ofertę i potwierdzić zakup obowiązkowej polisy. Sytuację ułatwia to, że liczne zakłady ubezpieczeń oferują aktualnie możliwość opłacenia składki OC przy pomocy błyskawicznych przelewów online.

Podsumowując, warto przypomnieć o dodatkowej zalecie, jaką posiada zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC przez Internet. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe odstąpienie od umowy OC pod warunkiem, że nabywca obowiązkowego ubezpieczenia jest konsumentem (tzn. osobą kupująca polisę w celu bezpośrednio niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą).