Czy rolnik posiada obowiązek ubezpieczenia upraw

Każdy rolnik, który pobiera opłaty, jest zobowiązany do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Rolnicy w takiej sytuacji muszą wykupić polisę od minimum jednego ryzyka obowiązkowego, czyli:

 • Gradu,
 • Wiosennych przymrozków,
 • Ujemnych skutków przezimowania,
 • Suszy,
 • Powodzi.

Jest to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Natomiast możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa nawet do 65% składki na polisę ubezpieczeniową, która chroni uprawy rolne. Aby utrzymać dopłatę, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może zaproponować składki, która przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. Jeżeli uprawy prowadzone są na użytkach rolnych V i VI klasy to próg zostanie podniesiony do 12% lub 15%.

Dofinansowaniem objęte zostają uprawy:

 • Zboża,
 • Kukurydzy,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Buraków cukrowych,
 • Roślin strączkowych,
 • Ziemniaków,
 • Tytoniu i chmielu,
 • Warzywa gruntowych,
 • Drzew i krzewów owocowych,
 • Truskawek.

Brak takiego obowiązkowego ubezpieczenia upraw może skutkować karą do 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Wysokość tej opłaty ustala się na podstawie kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

Kupując ubezpieczenie upraw nie tylko unikasz płacenia kary spełniając swój obowiązek, ale zapewniasz sobie również ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *