Co z AC po sprzedaży auta?

Przy sprzedaży pojazdu dopełnienie wszelkich formalności leży zarówno po stronie sprzedającego jak i nabywcy. Wielu kierowców zastanawia się co dzieje się z AC po sprzedaży samochodu. Autocasco nie przepisuje się automatycznie, ponieważ nie jest polisą obowiązkową. W niektórych towarzystwach istnieje możliwość przeniesienia AC na nowego właściciela, jednak towarzystwo musi wyrazić na to zgodę.

Polisa autocasco nie przechodzi na nabywcę pojazdu, lecz ulega rozwiązaniu z chwila sprzedaży samochodu. Aczkolwiek może się zdarzyć, że nabywca będzie chciał kontynuować umowę AC. Nie przechodzi ono na nowego właściciela, lecz dotychczasowy nabywca może liczyć na zwrot części opłaconej już składki. Po sprzedaży pojazdu każdy były właściciel jest upoważniony do zwrotu środków za niewykorzystany okres. Wystarczy niezwłocznie powiadomić towarzystwo o tym, że auto ma nowego nabywcę. 

W treści wniosku o zwrot AC powinny znaleźć się:

  • dane osoby składającej wniosek,
  • towarzystwa z którym zawarta została polisa AC,
  • numer rejestracyjny oraz marka pojazdu,
  • seria o raz numer polisy AC,
  • numer rachunku i jego właściciel oraz nazwa banku,
  • informacja o tym, z jakiego rodzaju ubezpieczenia chcemy odzyskać składkę,
  • podpis osoby ubezpieczającej

Załącznikiem do takiego wniosku powinna być m.in. umowa kupna-sprzedaży.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *