Co to jest cyber ubezpieczenie?

Cyber ubezpieczenie, znane również jako ubezpieczenie cybernetyczne lub ubezpieczenie przeciwdziałające ryzyku cybernetycznemu, to rodzaj ubezpieczenia, które oferuje ochronę przed finansowymi, reputacyjnymi i prawnymi wynikającymi z naruszeń bezpieczeństwa komputerowego i cyberataków. Oto kilka kluczowych aspektów dotyczących cyber ubezpieczenia:

  • Cyber ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku różnych rodzajów cyberataków, takich jak ataki hakerskie, kradzież tożsamości, utrata danych, ransomware (szantaż komputerowy), naruszenia prywatności, wyłudzenia finansowe i inne zagrożenia związane z
    cyberprzestrzenią.
  • Ubezpieczenie cybernetyczne może obejmować pokrycie strat finansowych wynikających z incydentów cybernetycznych, takich jak koszty odtworzenia danych, utracone zyski, straty biznesowe, koszty audytu i odzyskiwania, koszty dochodzenia oraz odszkodowania w przypadku roszczeń od osób trzecich.
  • Polisy cyberubezpieczeniowe często obejmują również pomoc w zarządzaniu kryzysowym i ochronie reputacji. Może to obejmować usługi prawników, specjalistów ds. PR, ekspertów od odzyskiwania danych oraz wsparcie w komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i organami regulacyjnymi.
  • Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowe korzyści w postaci szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, oceny ryzyka, audytów bezpieczeństwa oraz usług doradczych w celu poprawy ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.
  • Polisy cyber ubezpieczeniowe mogą być dostosowane do potrzeb i charakterystyki konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Można dostosować pokrycie, limity wypłat, wyłączenia i inne aspekty, aby dopasować polisę do konkretnych zagrożeń i ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Wymogi i zgodność regulacyjna: W niektórych branżach i jurysdykcjach, polisy cyber ubezpieczeniowe mogą spełniać wymogi regulacyjne dotyczące ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, takie jak przepisy GDPR (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) w Unii Europejskiej.
Ważne jest, aby zrozumieć, że polisy cyber ubezpieczeniowe mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela, warunków umowy ubezpieczeniowej i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat oferowanego cyber ubezpieczenia i dostosować je do swoich potrzeb.