Ubezpieczenie dziecka na wakacje podczas podróży

Ubezpieczenie dziecka na wakacje jest najważniejszym elementem podczas planowania wakacji. Organizator zbiorowych wyjazdów, takich jak obozy czy kolonie, jest zobowiązany do zapewnienia
podopiecznym ubezpieczenia KL i NNW (kosztów leczenie i następstw nieszczęśliwych wypadków). Niestety, zazwyczaj te polisy obejmują niewielkie kwoty. Dziecko wyjeżdżające za granicę obowiązkowo powinno posiadać ubezpieczenie turystyczne. W czasie takiego wyjazdu może przydarzyć się bardzo dużo wypadków, począwszy od udaru słonecznego, a kończąc na złamaniu kończyny. Organizator wyjazdu ma obowiązek ubezpieczyć uczestników w zakresie KL i NNW, jednak przepisy nie wskazują na jaką kwotę powinno opiewać to ubezpieczenie. Niestety, z tego powodu organizatorzy wybierają najtańszą opcję. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument zapewniający bezpłatną, podstawową i niezbędną pomoc medyczną w krajach UE i EFTA. Pomoc udzielana jest na takich samych zasadach, jak w przypadku obywateli danego kraju. Niestety, karta będzie pomocna tylko w sytuacjach ostatecznych, gdy zdrowie i życie dziecka wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Pokryje ona koszty leczenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju. Jedną z największy wad EKUZ jest to, że nie pokrywa ona całych kosztów leczenie i czasem wymagana jest dopłata. Rodzice, którzy wysyłają dzieci na zagraniczne obozy czy kolonie chcą, by dziecko w czasie odpoczynku było po prostu bezpieczne. Ubezpieczenie turystyczne dziecka zapewnia:
Pokrycie kosztów leczenia do sumy gwarantowanej,
Pokrycie kosztów ratownictwa – ważne szczególnie podczas wyjazdów w góry i nad wodę
Ubezpieczenie OC i OC sportowe – uszkodzenie cudzego mienia lub wyrządzenie szkód
osobowych to częsta sytuacja na wakacjach, szczególnie w przypadku dzieci.
Ubezpieczenie NNW – odszkodowanie w ramach NNW wypłacane jest jako procentowy
uszczerbek na zdrowiu. Wyższe NNW oznacza większą kwotę odszkodowania.
Transport medyczny do kraju – jeśli stan dziecka uniemożliwiałby powrót z resztą grupy, np.
autokarem czy samolotem, to ubezpieczyciel pokryje koszty transportu medycznego z asystą
lekarską
Przyjazd opiekuna – w ramach kosztów ubezpieczenia turystycznego opłacony może zostać
przyjazd rodzica lub innego opiekuna dziecka w celu towarzyszenia mu w szpitalu i podczas
choroby.
Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – wręczając dziecku telefon, tablet czy aparat
fotograficzny na wyjazd zagraniczny, rodzic będzie spokojniejszy, jeśli sprzęt będzie
ubezpieczony przez kradzieżą, uszkodzeniem lub zgubieniem.
Warto pamiętać, by ubezpieczenie było dopasowane do rodzaju aktywności dziecka, jego stanu zdrowia oraz leczenia w docelowym kraju. Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę skontaktuj się z ubezpieczycielem w swoim mieście.