Temat dziedziczenia środków z polisy jest bardzo żywy. Komu ta możliwość przysługuje? Przede wszystkim dotyczy to osób faktycznie spokrewnionych z uposażonym. Taka sytuacja ma miejsce w ubezpieczeniu oszczędnościowym na życie i dożycie, inwestycyjnym oraz posagowym. Rozwiązania te zapewniają ochronę, a także umożliwiają pomnażanie kapitału. W sytuacji, gdy ubezpieczony umrze, pieniądze są przekazywane jego rodzinie.

Jak wygląda cała procedura? Podczas podpisywania umowy zainteresowany tym produktem wskazuje z imienia i nazwiska konkretną osobę, która staje się uposażonym. To właśnie on otrzyma odszkodowanie, gdy w czasie trwania ochrony dojdzie do śmierci płatnika składek. Uposażonym może być dowolna osoba fizyczna – nie tylko małżonek czy dziecko, lecz także ktoś, kto nie jest spadkobiercą np. przyjaciel, koleżanka, kuzyn. Płatnik składek ma również prawo zastrzec w umowie, aby przekazanie pieniędzy z polisy na życie odbyło się na rzecz jakiejś instytucji lub organizacji.

Zasady dziedziczenia środków z polisy można sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawienia takiego dokumentu osobie zainteresowanej tym rozwiązaniem. Wiele instytucji pozwala na zmianę uposażonych w czasie trwania umowy. Chcąc to zrobić, trzeba się udać do oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego osobiście albo zgłosić taką chęć zdalnie – u agenta lub z poziomu konta klienta online. Chęć modyfikacji uposażonych bądź zaktualizowania podanych danych da się zgłosić także poprzez wysłanie pocztą odpowiedniego wniosku.

Warto te informacje widzieć jeśli ma się w posiadaniu tego typu polisę lub zamierza się nią założyć. Jest to inwestycja na lata, dlatego musi być odpowiednio przemyślana, a jej warunki dobrze znane.