Banki przede wszystkim kojarzą się klientom ze sprzedażą kredytów czy instrumentów inwestycyjnych. Warto pamiętać, że spora część ich działalności to także do sprzedaż ubezpieczeń. Tak przynajmniej jeszcze można było powiedzieć o sytuacji w branży do zeszłego roku. Teraz widać zdecydowaną zmianę. Banki sprzedały w pierwszych trzech kwartałach tego roku polisy ubezpieczeniowe o łącznej wartości 4,16 mld zł. Jest to widoczny spadek w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.

2022 przynosi odwrócenie łatwo wcześniej dającego się zauważyć trendu wzrostowego. Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała wyniki bancassurance w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. i sytuacja nie jest zbyt optymistyczna. Łączna składaka przypisana brutto z polis sprzedanych w kanale bankowym jest znacząco niższa od wcześniejszych lat. Teraz jest to 4,16 mld zł, wtedy było to 5,21 mld zł. To oznacza dynamikę na poziomie 79,8 proc.

Eksperci zaznaczają, że taka sytuacja jest efektem interwencji produktowej. Umowy ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym sprzedawane przez banki, to były zazwyczaj polisy ze składką jednorazową i tu widać zdecydowane zmiany. KNF musiała zareagować w związku ze skargami posiadaczy ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ich zdaniem zaoferowane im polisy są w praktyce instrumentami wysoce o wysokim ryzyku.