Jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat rozliczyliśmy jakąkolwiek szkodę z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy, warto o to uwzględnić przy sprzedaży samochodu. W innym wypadku możemy zostać posądzeni o próbę oszustwa.

Każda zainteresowana osoba naszym pojazdem może sprawdzić historię pojazdu albo pobrać raport o jego przeszłości na jednej wyspecjalizowanych platform. Tam może się wyświetlić alarmujący wpis “powstanie szkody istotnej” wraz z adnotacją, która firma ubezpieczeniowa rozliczała naprawę wraz z bardzo ogólnym opisem, których elementów dotyczyła. Jest to ważne, w szczególności jeśli w ogłoszeniu sprzedaży nie informujemy potencjalnego nabywcy o powstałych szkodach, a może nawet nie jesteśmy świadomi takich uszkodzeń bo poprzedni właściciel nas o nich nie poinformował.

Omawiane pojęcie w rządowej bazie danych to temat, który pojawił się stosunkowo niedawno. Od 15 lutego 2020 r. obowiązują przepisy, które pozwalają dodawać taki wpis w oficjalnej historii pojazdu w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów. Są tam wpisywane informacje od ubezpieczycieli i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące szkód rozliczanych w ramach polis autocasco oraz OC sprawcy.

Pozostaje nam radzić, aby  każda osoba starająca się sprzedać pojazd zachęcamy do sprawdzenia wpisów w systemie. Dobrze jest o takiej adnotacji poinformować w ogłoszeniu, aby nie doszło później do zbędnych nieporozumień.