Kupując używane auto konieczne sprawdź jak wygląda sytuacja ważności OC. Przypomnijmy, że jest ono nierozerwalnie związane z pojazdem. Dlatego jeśli poprzedni właściciel miał aktualną polisę, nie musisz się o to martwić do czasu jej wygaśnięcia. W sytuacji zakupu nowego samochodu istnieje obowiązek nabycia tego produktu finansowego najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jakie konsekwencje grożą za ubezpieczenie samochodu po rejestracji?

Trzeba pamiętać, że w Polsce posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe i to niezależnie, czy pojazd jeździ regularnie po drodze czy nie. Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającego finansowo poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w wyniku zdarzenia drogowego spowodowanego przez pojazd posiadający polisę OC, można rozszerzyć ochronę o dodatkowe rozwiązania.

Dlatego po zrealizowaniu transakcji w ciągu 30 dni trzeba zgłosić w wydziale komunikacji nabycie pojazdu. Jeśli ten obowiązek nie zostanie zrealizowany w terminie, możesz otrzymać karę w wysokości od 200 do 1000 zł. Zgłoszenie wejścia w posiadanie samochodu nie jest równoznaczne z rejestracją auta. Przerejestrowanie można zrobić w późniejszym czasie. Przepisy nie regulują tego, w jakim terminie powinno to nastąpić. Wyjątkiem jest kupno auta sprowadzonego z zagranicy. Wtedy na to jest 30 dni.