Polscy kierowcy kursują do Lwowa i innych miast zachodniej Ukrainy, aby nieść pomoc humanitarną. W czasie takiej wyprawy pojawiają się różne niebezpieczeństwa. Samo ryzyko konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznie, że ubezpieczenie traci swoją moc. Stanie się tak, jeśli do szkody dojdzie bezpośrednio wskutek prowadzonych operacji wojennych.

Ubezpieczyciele chętnie angażują się w działania pomocowe na rzecz Ukraińców i wychodzi z propozycjami pomocy dla nich. Trzeba jednak pamiętać, że umieją one liczyć i wiedzą jak szacować ryzyko. Oznacza to w praktyce, że bardzo niechętnie oferują ubezpieczenie pojazdom narażonym na działania wojenne. Zazwyczaj ubezpieczenia OC na takie wyjazdy są bardzo drogie i jest mocno ograniczone. Konieczne jest nabywanie w wielu przypadkach specjalnego rozszerzenia chroniącymi przed aktami terroru lub wojny.

Zapytaj specjalistów Interpolisy o tego typu rozwiązania. Jeśli jedziesz pomagać za granicę, to w pierwszej kolejności zrób wszystko, aby samemu czuć się bezpiecznie i wrócić szczęśliwie do bliskich!