Grupa PZU cały czas się rozwija o czym świadczą wyniki finansowe. Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r. Jest to najlepszy pierwszy kwartał grupy w zestawieniu od lat.

„Rok rozpoczął się z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku” – komentuje całą sytuację prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Jak pokazują statystyki, o 12,1 proc. rok do roku wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, a w szczególności w segmencie masowym.