Parę lat temu wraz z dokumentem prawa jazdy trzeba było wozić ze sobą dowód rejestracyjny, a także potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku groził mandat.

Od końca 2018 roku nie jest konieczne, aby kierowca posiadał przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Policjant podczas kontroli może zweryfikować informacje we właściwym rejestrze.

Z tego tytułu, iż posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie jest już obowiązkowe, warto mieć ze sobą chociaż dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości kierowcy podczas kontroli drogowej lub wypadku.

Opuszczenie terytorium Polski wiąże się z koniecznością posiadania przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz ważnej polisy OC. Dlatego zorientuj się czy przed dłuższą wyprawą nie potrzebujesz uaktualnić swojego ubezpieczenia OC. Jeśli tak jest, to eksperci Interpolisy służą pomocą!