Specjaliści z PZU prognozują co przyniesie 2022 rok dla ich firmy i branży ubezpieczeń. Na pierwszy miejscu pojawia się wyraźny sygnał, iż trudno będzie przebić zeszłoroczne wyniki. Mimo tego na horyzoncie jest kilka ciekawych perspektyw.

Grupa PZU posiada banki, które są antycykliczne w stosunku do ubezpieczeń. Banki odbijają, wyższe stopy procentowe im pomagają. W 2021 roku zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł do 3.336 mln zł z 1.912 mln zł w porównaniu z 2020. Ten widoczny wynik był najwyższym osiągnięciem od 12 lat.

Marża operacyjna PZU w ubezpieczeniach grupowych i IK w IV kwartale 2021 roku wyniosła 7,4 proc. (12,4 proc. w całym 2021 roku) i była pod znakiem czwartej fali COVID-19, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż przed rokiem, kiedy to wyniosła 1,9 proc.

Analizując marżę operacyjną PZU w ubezpieczeniach grupowych i IK w IV kwartale 2021 roku, widać wzrost o 7,4 proc. (12,4 proc. w całym 2021 roku). Jest to istotny sukces, gdyż była ona pod znakiem czwartej fali COVID-19. Jednak w znacznie mniejszym stopniu niż przed rokiem, kiedy to wyniosła 1,9 proc.

Jak wskazują eksperci zdecydowany czynnik na wyniki finansowe będzie miała sytuacja gospodarcza. Pod dużym znakiem zapytania są mimo wszystko ceny energii, które ogólnie odbiją się na wszystkich produktach z jakich korzystamy.