Blisko 40 procent Polaków uważa, że kierowcom zdarza się oszukiwać przy wypełnianiu ubezpieczeniowych formularzy tak by otrzymać tańszą polisę.

Kalkulując składkę można bardzo łatwo zweryfikować deklaracje z rzeczywistością. Jest to możliwe dzięki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Znajdują się w niej dane o szkodach z udziałem danego kierowcy, jak również o odszkodowaniach wypłaconych z jego polis komunikacyjnych. Z kolei liczbę faktycznie przejeżdżanych kilometrów można zweryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Natomiast od 2020 roku odczyty drogomierza trafiają do CEPiK na podstawie informacji z przeglądów technicznych, jak również z kontroli drogowych – policja podczas każdej kontroli odnotowuje stan licznika pojazdu. Inną ukrywaną informacją jest możliwość kierowania pojazdem przez młodego kierowcę, co często wychodzi przy wypadku.