Towarzystwa ubezpieczeniowe chcą wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Wychodzą z propozycją darmowego ubezpieczenia na 30 dni. Chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem.

W ofercie można znaleźć krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Dostępne ono będzie wszystkim uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Polski. To obowiązkowe ubezpieczenie, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem, która wyrządzi szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenie będzie bezpłatne dla osób przyjeżdżających z objętej wojną Ukrainy i będzie obowiązywało 30 dni.

Uchodźcy będą mogli nabyć ubezpieczenie zaraz po przekroczeniu polskiej granicy u agentów znajdujących się w punktach obsługi. Do akcji przyłączają się najwięksi gracze na rynku, chcąc w taki sposób okazać solidarność społeczną przeciwko wojnie.