Nowe przepisy podatkowe nie ułatwiają życia osobom pracującym w rozliczeniach. Odpowiedzialność karno-skarbowa ciąży na przedsiębiorcach oraz księgowych, którzy starają się jak najlepiej ich wspierać. Największą obawę budzi fakt, że za swoje pomyłki można być pociągniętym nawet po latach.  Nic w tym dziwnego, że niestabilna sytuacja zachęca do zabezpieczenia swojej sytuacji osobistej.

Polski Ład wprowadza nowe rozwiązania, a część z nich jest uzależnionych od decyzji administracyjnych. Ustawodawca zapowiada decyzje interpretacyjne i regulacyjne, szczególnie tam, gdzie ujawnią się ewidentne wady w przepisach. Może to doprowadzić do poważnego prawdopodobieństwa w pojawianiu się błędów w rozliczeniach. Jak wskazują eksperci największe zamieszanie w przestrzeni księgowo-rozliczeniowej nastąpi na przełomie lutego i marca.

Na tę okoliczność księgowi starają się przygotować jak tylko mogą. Pierwszym krokiem jest nabycie ubezpieczenia. Rynek  ma rozwiązania na taką okoliczność, dedykowane zarówno do przedsiębiorców, osób fizycznych pracujących w działach księgowych, jak i dla biur rachunkowych.

Odpowiedzialność karno-skarbowa dotyczy osób fizycznych, które wykonują czynności księgowe oraz czynności nadzorcze nad czynnościami księgowymi. Są to główni księgowi, księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inne osoby ponoszące odpowiedzialność karno- skarbową i karną. 

Inny typ polisy przeznaczony jest dla biur rachunkowych. Polisa OC chroni przede wszystkim przed błędami, które powstaną w związku wykonywaniem działalności księgowej oraz roszczeniami ze strony ich klientów.

Księgowi muszą posiadać polisę OC z sumą gwarancyjną co najmniej 10 tys. euro, jeśli prowadzą pełne księgi rachunkowe. Jak pokazuje praktyka na tym się ich zabezpieczenie nie kończy. Kupują polisy dobrowolne, czy to dla własnego poczucia bezpieczeństwa, czy to dlatego, że pytają o nie klienci. 

Warto sprawdzić co w swojej ofercie dla księgowych ma przygotowana Interpolisa. Nasi doradcy pomogą zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji w pracy.