Posiadanie obowiązkowego OC na samochód cały czas jest wymagane z punktu widzenia przepisów prawa. Nie ma przed tym ucieczki, a konsekwencje niedopełnienia tego wymogu mogą słono kosztować.
Obecnie na wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia OC wpływają: rodzaj zarejestrowanego pojazdu, wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto, liczba dni bez ważnego OC.
Wysokość kary jest uzależniona od minimalnego, ustawowego wynagrodzenia. W 2022 wynosić będzie ono 3010 zł brutto. Odnotowujemy podwyżkę, więc taryfikator kary finansowej także ulegnie modyfikacji. Właściciel samochodu osobowego, który nie dotrzymuje ustalonych terminów, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 6020 zł, a ciężarówki 9030 zł.
Pełna kara za brak OC obowiązuje, gdy okres bez ubezpieczenia przekracza 14 dni.
Jeśli mowa tylko o 3 dniach za brak aktualnego OC wynosi 20% opłaty. W chwili przekroczenia 3 dni a nie przekroczenia 14 dni kara wynosi 50% opłaty.
Egzekwowaniem opłat zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obecnie posiada coraz więcej skutecznych narzędzi umożliwiających identyfikację właścicieli pojazdów bez wykupionego ubezpieczenia OC.
Jeżeli posiadasz wykupione ubezpieczenie, a otrzymałeś informację o braku stosownych opłat możesz udowodnić, że jednostka popełniła błąd, a twój samochód był cały czas ubezpieczony. Wystarczy, że prześlesz umowę ubezpieczenia OC. Nie możesz znaleźć dokumentu? Skontaktuj się z ubezpieczalnią i uzyskaj zaświadczenie ZOPUK.
Sprzedałeś auto? Przedstaw Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dowód sprzedaży np. umowę kupna – sprzedaży samochodu.
Możesz również udokumentować, że nie dotyczy cię obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Bardzo rzadko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odwołuje karę. Wyjątkowe sytuacje to np. bezrobocie poświadczone przez Urząd Pracy, zadłużenie w banku, niski dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary.